A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2015 » Ogłoszenia o zamówieniu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia o zamówieniu': 29
1  Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2016 r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-12-09 1136 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
2  Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-11-30 1443 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
3  Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów ... w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wyklu
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-10-28 1445 Czytano:1431 razy » Przeczytaj artykuł
4  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-10-05 1626 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
5  Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-10-02 1012 Czytano:1204 razy » Przeczytaj artykuł
6  Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-09-30 1251 Czytano:1681 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych ... STREFA III
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2015/S 177-321480
Ogłoszenie o zamówieniu - w ...
2015-09-12 1012 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych .... STREFA II
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2015/S 177-321685
Ogłoszenie o zamówieniu - w ...
2015-09-12 1002 Czytano:972 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów -- STREFA I
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2015/S 177-321458
Ogłoszenie o zamówieniu - w ...
2015-09-12 0952 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
10  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-09-11 0911 Czytano:1356 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na działkach stanowiących własnośc gminy,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów..... oraz pozimowe sprzątanie..
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu....
2015-09-09 0938 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016 – S T R E F A III
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

2015/S 162-297123

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2015-08-22 1343 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016 – S T R E F A I I
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

2015/S 162-297016

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2015-08-22 1338 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016 – S T R E F A I
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

2015/S 162-297037

Ogłoszenie o zamówieniu ...
2015-08-22 1332 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
15  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r. Cz. II Podcinka koron drzew i wycinka drzew na działkach gminnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-08-17 1041 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
16  Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Krasińskiego na odcinku od studni D6 do studni D8 w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-07-24 0858 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
17  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r. Cz. II Podcinka koron drzew i wycinka drzew na działkach gminnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-07-10 0952 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-06-10 1355 Czytano:2172 razy » Przeczytaj artykuł
19  Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-05-25 1152 Czytano:1346 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-05-04 1052 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
21  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2015
Ogłoszenie o zamówieniu - w załączeniu....
2015-04-03 0937 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
22  Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-03-19 1409 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
23  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-02-23 1114 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
24  Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-02-16 1111 Czytano:2361 razy » Przeczytaj artykuł
25  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna – część I
Ogłoszenie o zamówieniu numer 33580-2015 z dnia 16.02.2015 r. w załączeniu....
2015-02-16 1023 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
26  Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2015r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-02-09 1228 Czytano:1537 razy » Przeczytaj artykuł
27  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Ogłoszenie o zamówieniu - w załączeniu....
2015-01-30 1129 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
28  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko - Kamienna w 2015 r.”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-01-30 0918 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
29  Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2015-01-09 0912 Czytano:1548 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnione postępowania
Zaproszenie do składania ofert dla postępowań poniżej 30 000 euro
Wstępne ogłoszenie informacyjne
PROFIL NABYWCY
Ostat. 10 wiadomości:

» Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2016 r.
» Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania ...
» Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów ... w ramach realizacji projektu pod nazwą - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wyklu
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
» Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych ...
» Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych ... STREFA III
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych .... STREFA II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów -- STREFA I
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna