A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Redaktorzy strony
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Redaktorzy strony BIP:
1 Agata Błaszczyk (Stanowisko ds. rozliczeń środków unijnych)
Tel:   » Więcej informacji
uprawnienia moderator
redagowane działy
 • Petycje
 • Budżet i finanse
 • 2 Agata Dulemba (inspektor w Wydziale Obsługi Mieszkańców)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Rejestry i ewidencje
 • Instrukcja obsługi
 • Wydział Obsługi Mieszkańców
 • 3 Agnieszka Bieniek (Kierownik działu zamówień publicznych, umów i windykacji.)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • 4 Agnieszka Jarosińska (Inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia administrator
  redagowane działy wszystkie
  5 Agnieszka Kluczewska (Specjalista ds. rozwoju)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia użytkownik
  redagowane działy
 • Centrum Obsługi Inwestora
 • 6 Agnieszka Kopeć (inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Zaproszenie do składania ofert dla postępowań poniżej 30 000 euro
 • Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej
 • 7 Agnieszka Mikołajczyk (stanowisko d/s organizacyjnych jednostek)
  Tel:  41 2520150 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Klub Dziecięcy
 • Żłobek Miejski Nr 3
 • Żłobek Miejski Nr 2
 • Żłobek Miejski Nr 1
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 3
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 5
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 4
 • Zespół Placówek Oświatowych nr2
 • Związki międzygminne
 • Spółki
 • Miejskie Centrum Kultury
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zespół Szkół Publicznych nr 4
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Muzeum im. "Orła Białego"
 • Gimnazjum Nr 3
 • Gimnazjum Nr 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 9
 • Szkoła Podstawowa Nr 8
 • Zespół Placówek Oświatowych
 • Przedszkole Publiczne Nr 9
 • Przedszkole Publiczne Nr 6
 • Przedszkole Publiczne Nr 1
 • Jednostki podległe
 • 8 Agnieszka Winiarska (Naczelnik Wydziału Projektów i Inwestycji )
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Działalność lobbingowa
 • Petycje
 • Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
 • Skarżyska Karta Dużej Rodziny
 • Obwieszczenia
 • Ogłoszenia o konkursach
 • Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
 • Środowisko
 • Składowanie odpadów niebezpiecznych
 • Wybory
 • Organizacje Pozarządowe
 • Instrukcja obsługi
 • Informator budżetowy
 • Konkurs ofert
 • Informacje niepublikowane
 • Budżet i finanse
 • Kontrole
 • Rejestry i ewidencje
 • Oświadczenia majątkowe
 • Majątek Gminy
 • Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Jednostki podległe
 • Oferty inwestycyjne
 • Programy
 • Karty Usług
 • Konsultacje społeczne
 • Budżet Obywatelski
 • Oferty Pracy
 • Organizacja
 • Zamierzenia władzy
 • Władze
 • Wydziały i referaty
 • Status prawny
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • 9 Agnieszka Wrona (podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • 10 Andrzej Warwas (Dyrektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • 11 Aneta Ferencz (d/s stypendiów szkolnych i kultury)
  Tel:  41-25-20-166 » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Konkurs ofert
 • 12 Anna Borowiec (Inspektor)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia użytkownik
  redagowane działy
 • Konkurs ofert
 • 13 Anna Chechłowska (księgowa)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • 14 Anna Dąbczyńska (Szkoła Podstawowa nr 8)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Szkoła Podstawowa Nr 8
 • 15 Anna Gospodarczyk (Stanowisko d/s organizacji pozarządowych)
  Tel:   » Więcej informacji
  uprawnienia moderator
  redagowane działy
 • Organizacje Pozarządowe
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna