A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Gospodarki Nieruchomościami (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Gospodarki Nieruchomościami': 13
1  OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU
2010-06-28 0944 Czytano:2291 razy » Przeczytaj artykuł
2  PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
2008-04-01 1116 Czytano:1386 razy » Przeczytaj artykuł
3  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
2007-12-14 1010 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
4  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
2007-12-14 0934 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
5  ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
2006-01-18 1444 Czytano:1965 razy » Przeczytaj artykuł
6  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
2004-02-03 1322 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
7  ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
2004-01-29 1153 Czytano:1559 razy » Przeczytaj artykuł
8  AKTUALIZACJA Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
2004-01-29 0853 Czytano:1854 razy » Przeczytaj artykuł
9  Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
2003-07-03 1138 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
10  przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna w użyczenie na wniosek osoby zainteresowanej na okres powyżej trzech lat
2003-07-01 1247 Czytano:2156 razy » Przeczytaj artykuł
11  rozwiązywanie umów dzierżawy (użyczenia) z inicjatywy dzierżawcy (biorącego w użyczenie)
2003-07-01 1216 Czytano:1661 razy » Przeczytaj artykuł
12  przekazywanie gruntów stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna w dzierżawę na okres poniżej trzech lat na wniosek osoby zainteresowanej
2003-07-01 1147 Czytano:1984 razy » Przeczytaj artykuł
13  przekazywanie nieruchomości należących do Gminy Skarżysko-Kamienna w użyczenie na okres do trzech lat na wniosek osoby zainteresowanej
2003-07-01 0824 Czytano:1913 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU
» PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
» ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
» PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
» ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
» AKTUALIZACJA Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
» Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
» przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna w użyczenie na wniosek osoby zainteresowanej na okres powyżej trzech lat
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna