A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18
Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 83, tel. (41) 25-20-184


Wymagane dokumenty
- wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (według wzoru),
- odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, w którym wskazane będą osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
- dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia.Miejsce odbioru
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 83 lub za pośrednictwem poczty


Opłaty
Zgodne z Zarządzeniem Nr 103/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością przesyłu.
Z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu pobierane będzie wynagrodzenie w skład którego wchodzą opłaty: jednorazowa za umieszczenie urządzenia na terenie nieruchomości gminnej oraz opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku, za dany rok z góry.

Termin załatwienia
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,
- wniosek winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,
- akt notarialny zostanie zawarty po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłat z tytułu obciążenia działek służebnością przesyłu,
- koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa wnioskodawca.Podstawa prawna
- Art. 3051-4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- Uchwała Nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu.


Treść
Poprawnie złożony przez Inwestora wniosek zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. W przypadku akceptacji umieszczenia urządzeń na działkach Gminy sporządzone zostaną uzgodnienia określające warunki na jakich zostanie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń. Wzór uzgodnień a także stawki opłat i strefy ochronne określone zostały w załącznikach do Zarządzenia Nr 103/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 maja 2011 r.
Podpisanie uzgodnień przez obie strony będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie urządzeń na działkach stanowiących własność Gminy. Uzgodnienia będą również podstawą do podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Opracował
Agata Ciok - podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Akceptował
Anna Knyszyńska - naczelnik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Zatwierdził
Anna knyszyńska - naczelnik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami


Data wprowadzenia: 2010-06-28 0944
Data upublicznienia: 2010-06-28
Art. czytany: 2092 razy

» wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu - rozmiar: 29184 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Tokarczyk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna