A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 92 tel. (0-41) 25-20-187

Wymagane dokumenty
wniosek o rozgraniczenie nieruchomości skierowany do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna wraz ze wskazaniem geodety uprawnionego wykonującego czynności rozgraniczenia, (wniosek w formacie pdf do pobrania na dole strony)
Załączniki:
- dokument stwierdzający własność nieruchomości.Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 92 tel. (0-41) 25-20-187 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia
1/ 14 dni - wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania,
2/ decyzja ostateczna - w zależności od zakończenia czynności rozgraniczeniowej. Od daty zakończenia w/w czynności 14 dni.
3/ W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji - organ umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia przez sąd.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Opłata skarbowa w przypadku odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: wniosek: - 5 zł, załączniki – 0,50

Uwagi
Oryginalne dokumenty do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)
rozdz. 6 art. 29 - 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086).

Treść
1.Strona wnosi o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym do Urzędu Miasta.

2.Czynności techniczne przeprowadza wyznaczony geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w czynności.

3.Geodeta (wykonawca) składa dokumentację do Urzędu Miasta celem wydania decyzji o zatwierdzeniu postępowania rozgraniczenia.

4.Urząd Miasta wydaje przedmiotową decyzję, lub w razie nie rozstrzygnięcia sporu przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd.

Opracował
inspektor Bożena Michalska Sałtowska

Akceptował
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Zatwierdził
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Sprawdził
28.12.2005
Teresa Smulczyńska


Data wprowadzenia: 2006-01-18 1444
Data upublicznienia: 2006-01-18
Art. czytany: 1787 razy

» Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości - rozmiar: 177361 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Tokarczyk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna