A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

Miejsce załatwienia
Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 83, tel (0-41) 25-20-184

Wymagane dokumenty
1.Skierowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej wraz
z uzasadnieniem.
2.Załączniki:
-jeden egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Sikorskiego 20).Miejsce odbioru
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty.


Opłaty
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o zbycie nieruchomości na rzecz konkretnej osoby.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.Uwagi
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .
- koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zawarcia umowy notarialnej, koszty sporządzenia operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, a także koszty notarialne i sądowe pokrywa
w całości nabywca.


Podstawa prawna
Art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).Treść
Wniosek jest przedstawiony do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, gdy uzyska akceptację, zostaje przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. W przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Prezydent Miasta sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości jest wywieszany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej – ul. Sikorskiego 18, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczone w prasie lokalnej i na stronie Internetowej Urzędu Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej). Po tym terminie z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości przeprowadza się negocjacje odnośnie ustalenia ceny zbycia nieruchomości, a następnie zawierana jest umowa kupna – sprzedaży.Opracował
inspektor Rafał Tokarczyk

Akceptował
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Knyszyńska

Zatwierdził
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Anna Knyszyńska

Sprawdził
28.12.2005
Teresa Smulczyńska


Data wprowadzenia: 2003-07-03 1138
Data upublicznienia: 2003-07-03
Art. czytany: 1608 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Tokarczyk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna