A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Skarżysko-Kamienna, dnia 22.05.2014r.
  Znak sprawy: ZZK.ZP.2510.05.2795.2014
  Według rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 Euro
  na zadanie pod nazwą:

  „Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z demontażem istniejącego pokrycia z papy i ocieplenie styropianem na budynku przy ul. B. Prusa 3A”

  wybrał jako ofertę najkorzystniejszą:

  – ofertę nr 2 - złożoną przez Wykonawcę: F.U.”TOMBUD” Tomasz Grzybowski
  ul. Rejowska 99 lok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna - za kwotę – 59899,98 zł brutto,
  cena jednostkowa (bez VAT) ) za roboczogodzinę w przypadku wystąpienia robót dodatkowych związanych z wykonaniem w/w zadania wynoszącą 10,00 zł oraz okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

  Dyrektor ZZK
  Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)

  Do wiadomości:

  1. MAGNUM OPUS SP. Z O.O. ul. Wrocławska 6, 55-330 Gałów
  2. F.U.”TOMBUD” Tomasz Grzybowski ul. Rejowska 99 lok. 310,
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  3. ZRB Rafał Wójcik ul. Powstańców W-wy 16/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  4. F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz ul. 3-go Maja 108 p. 104,
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  5. ZRB Marek Szaniawski ul. Sienkiewicza 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  6. Zakład IRB, Stanisław Jarocha, ul. Powstańców W-wy 2/26,
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  7. ZRB Mariusz Sobczyk ul. Sosnowa 24, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  8. a/a.


  Data wprowadzenia: 2014-05-23 1147
  Data upublicznienia: 2014-05-23
  Art. czytany: 1547 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  Rejestr zmian:
  2014-05-23
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Monika Kuśmierczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna