zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-05-23 1147
Art. czytany: 1548 razy

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.05.2014r.
Znak sprawy: ZZK.ZP.2510.05.2795.2014
Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 Euro
na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z demontażem istniejącego pokrycia z papy i ocieplenie styropianem na budynku przy ul. B. Prusa 3A”

wybrał jako ofertę najkorzystniejszą:

– ofertę nr 2 - złożoną przez Wykonawcę: F.U.”TOMBUD” Tomasz Grzybowski
ul. Rejowska 99 lok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna - za kwotę – 59899,98 zł brutto,
cena jednostkowa (bez VAT) ) za roboczogodzinę w przypadku wystąpienia robót dodatkowych związanych z wykonaniem w/w zadania wynoszącą 10,00 zł oraz okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Dyrektor ZZK
Jacek Jeżyk
(podpis na oryginale)

Do wiadomości:

1. MAGNUM OPUS SP. Z O.O. ul. Wrocławska 6, 55-330 Gałów
2. F.U.”TOMBUD” Tomasz Grzybowski ul. Rejowska 99 lok. 310,
26-110 Skarżysko-Kamienna
3. ZRB Rafał Wójcik ul. Powstańców W-wy 16/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna
4. F.U. „FREEDOM” Hubert Olejarz ul. 3-go Maja 108 p. 104,
26-110 Skarżysko-Kamienna
5. ZRB Marek Szaniawski ul. Sienkiewicza 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
6. Zakład IRB, Stanisław Jarocha, ul. Powstańców W-wy 2/26,
26-110 Skarżysko-Kamienna
7. ZRB Mariusz Sobczyk ul. Sosnowa 24, 26-110 Skarżysko-Kamienna
8. a/a.