(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Ogłoszenia o konkursach
 • Konkurs na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej

  Konkurs na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej

  Ogłoszenie o konkursie na opracowanie logo 85-lecia miasta Skarżyska-Kamiennej.
  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na opracowanie logo 85-lecia miasta Skarżyska-Kamiennej.

  Konkurs ma charakter otwarty.

  ZARZĄDZENIE NR 222/2007
  PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
  z dnia 26.09.2007

  w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu
  na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej.


  Na podstawie art.30 ust. 1 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
  z późn. zmianami) oraz art. 112 i 116 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami)

  Zarządzam co, następuje:

  §1 Ustalam Regulamin Konkursu na opracowanie Logo 85-lecia Miasta Skarżyska-Kamiennej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §2 Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię Kierownika Referatu Projektów
  i Promocji Miasta


  §3 Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek

  Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny
  w formie załącznika


  Data wprowadzenia: 2007-10-02 1330
  Data upublicznienia: 2007-10-02
  Art. czytany: 8819 razy

  » Regulamin i formularz zgłoszeniowy - rozmiar: 74629 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Zachariasz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna