(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Ogłoszenia o konkursach
 • Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej

  spodarowania terenu przestrzeni publicznej przy MCK w Skarżysku-Kamiennej

  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
  Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu studialnego, otwartego, dwuetapowego.
  ZARZĄDZENIE NR 158/2007
  PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
  z dnia 10 LIPCA 2007 r.

  w sprawie: ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 112 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr164 poz.1163 z późn. zmianami)

  zarządza się co następuje:


  § 1
  Ustala się Regulamin Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
  Roman Wojcieszek


  1. SIEDZIBA ORGANIZATORA KONKURSU

  1.1. Nazwa: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej
  1.2. Siedziba Organizatora: Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18

  2. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania na opracowanie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej oraz sporządzenie kompletnego projektu budowlanego
  na jego realizację.


  3. PRZEDMIOT KONKURSU
  Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im.L.Staffa w Skarżysku-Kamiennej

  4. ZADANIE KONKURSU

  Zadaniem konkursu jest uzyskanie rozwiązań stanowiących podstawy do ustalenia wytycznych
  dla zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej wraz z uwzględnieniem pomnika L.Staffa lub innej formy plastycznej nawiązującej do twórczości tego poety.

  5. WARTOŚĆ KONKURSU

  Wartością konkursu jest kwota przeznaczona
  na nagrody oraz koszt opracowania projektu budowlanego.
  6. UCZESTNICY KONKURSU

  Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
  • złożą w siedzibie Organizatora Konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
  • dla osoby wskazanej we wniosku jako kierownika zespołu, złożą wraz z wnioskiem dyplom ukończenia szkoły wyższej (w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) w zakresie architektura, a także dokument jego przynależności do Izby Architektów,
  • zostaną dopuszczeni przez Sąd Konkursowy do udziału w konkursie.

  7. TERMINY

  1 Ogłoszenie konkursu 12.07.2007r.
  2 Termin udostępnienia Regulaminu konkursu
  na stronie internetowej www.bip.umskarzysko.pl
  od 12.07.2007r. do 14.08.2007r.
  3 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 23.07.2007r.
  4 Weryfikacja wniosków przez Sąd konkursowy do 31.07.2007r.
  5 Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału
  w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych 06.08.2007r.
  6 Składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu do 14.08.2007r.
  7 Składanie prac konkursowych w tym również ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą
  do 27.08.2007r.do godz. 15:00.
  8 Rozstrzygnięcie konkursu 30.08.2007r.
  9 Wystawa pokonkursowa 04.09.2007r.
  10 Wypłata nagród do 30.09.2007r.

  8. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
  1/ oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - do 25pkt
  2/ twórcze rozwiązanie idei uhonorowania L.Staffa - do 25pkt
  3/ właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem - do 5pkt
  4/ widoczność – ekspozycja pomnika (lub innej formy plastycznej) z istotnych kierunków osi widokowych - do 10pkt
  5/ jakość rozwiązań technicznych i materiałowych przy realizacji inwestycji - do 20pkt
  6/ stopień realności wykonania i walory ekonomiczne zagospodarowania - do15pkt


  9. NAGRODY PIENIĘŻNE

  I nagroda - 6 000 zł /brutto/
  II nagroda - 3 500 zł /brutto/
  III nagroda - 2 500 zł /brutto/

  Razem 12 000 zł.

  Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród pod warunkiem, że cała pula zostanie wypłacona.

  Z uwagi na wartość nagród konkurs nie jest prowadzony z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

  10. REGULAMIN KONKURSU

  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska
  Kamiennej - www.bip.umskarzysko.pl w formie załącznika.  Data wprowadzenia: 2007-07-12 1528
  Data upublicznienia: 2007-07-12
  Art. czytany: 9754 razy

  » mapka - rozmiar: 139700 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Regulamin Konkursu - rozmiar: 101376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Zachariasz
  Rejestr zmian:
  2007-07-12
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Maciej Zachariasz
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Maciej Zachariasz
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Maciej Zachariasz
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Maciej Zachariasz
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna