A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 27.09.2006 do 23.10.2006

  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 27.09.2006 do 23.10.2006

  Sprawozdanie Prezydenta Miasta
  od 27.09.2006 do 23.10.2006

  Panie Przewodniczący!
  Panie i Panowie Radni!
  Szanowni Państwo!

  Dzisiejsza sesja gminy jest ostatnią sesją w tej kadencji. Dlatego, jako prezydent miasta, przedstawiciel demokratycznie wybranych władz, mam obowiązek złożyć sprawozdanie ze swej działalności. Z dumą mogę powiedzieć, że jest to miły obowiązek. Cztery lata naszej pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami, które za chwilę szczegółowo omówię. Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego, co udało nam się zrealizować możemy powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gospodarki gminy.
  Nasze dokonania są konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Mimo występujących w czasie trwania kadencji różnic zdań, zawsze udawało się nam w najważniejszych sprawach osiągnąć kompromis. To z kolei umożliwiło nam skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla gminy przedsięwzięć.

  Rozpocznę od tych największych, a zarazem najkosztowniejszych inwestycji. W mijającej kadencji oddaliśmy do użytku kilka obiektów użyteczności publicznej to jest:
  kolektor sanitarny C
  kanalizację sanitarną w osiedlu Dolna Kamienna I
  wodociąg w osiedlu Książęce
  kanalizację deszczową w ul. 1-go Maja
  Łącznie na te inwestycje wydano ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 4.4 miliona złotych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
  Przez całą kadencję inwestowaliśmy w budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych ze znacznym udziałem finansowym gminy między innymi:
  ulic: Piłsudskiego, Konarskiego, Okrzei, Norwida, Szkolną, 1-go Maja, Akacjową, Sosnową, Jastrzębią, 17-go Stycznia, Ostrobramską, Kossaka, Krzywą.
  Łącznie na kwotę ponad 5 milionów złotych.
  chodników i zatok parkingowych na kwotę ponad 2 milionów złotych
  zmodernizowaliśmy oświetlenia ulic miasta na kwotę ponad 700 tys. złotych
  dokonaliśmy remontu budynku Lipsk za kwotę 930 tysięcy złotych ze środków wojewódzkich
  wyremontowaliśmy szkoły i placówki oświatowe na kwotę ponad 2,5 miliona złotych

  Poprawiliśmy estetykę naszego miasta.
  Uruchomiliśmy procedury porządkowania i wyburzania szpecących budowli oraz pozyskiwania inwestorów z zewnątrz. Dzięki zbudowaniu systemu monitoringu zwiększył się poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Koszt montażu 16 kamer i Centrum monitoringu wyniósł 470 tysięcy złotych.
  Już w pierwszym roku trwającej kadencji przygotowano do działania Biuro Obsługi Interesanta. Z myślą o wygodzie mieszkańców zlokalizowano je na parterze budynku. Każda osoba przychodząca do urzędu może wszelkie formalności załatwiać w jednym punkcie. Nie ma już potrzeby poszukiwania merytorycznego wydziału na poszczególnych kondygnacjach budynku. Do pracy w BOI oddelegowano bowiem przedstawiciela każdego z wydziałów.
  Działalność władz miasta i podległych im służb została w ostatnich latach doceniona przez szereg instytucji i organizacji. Stąd przyznane wyróżnienia i nagrody w rywalizacji, w której gmina musiała wykazać swą przewagę nad wieloma innymi miastami w kraju. Najważniejsze z przyznanych w tych latach wyróżnień to Bezpieczna gmina, Przejrzysta Polska oraz nagroda Gmina Fair Play, którą Skarżysko otrzymało dwukrotnie.

  W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 43 sesje.. Szczegółowe sprawozdanie składał na każdej sesji kończącej rok kalendarzowy przewodniczący Rady Gminy. Zatem pozwólcie, szanowni Państwo, że dzisiaj tylko przypomnę w sposób bardzo skrótowy o naszej działalności. Frekwencja na obradach w mijającej kadencji oscylowała w granicach 95 procent. Do dnia dzisiejszego w okresie swojej kadencji Rada Gminy podjęła 376 uchwał. Z satysfakcją stwierdzam, że realizacja podjętych uchwał była bardzo skuteczna. Nie wykonano jednej uchwały z wydziału planowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska dotyczącej przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Wileńska” z tytułu braku zgodności rozwiązań miejscowego planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nie zrealizowano 10 uchwał z wydziału nieruchomości imienia komunalnego z powodu braku zainteresowania przetargami.
  W okresie mijającej kadencji radni zlożyli 302 wnioski, na które otrzymali odpowiedź w terminie określonym w statucie gminy.

  Pragnę również przypomnieć , że w mijającej kadencji odbyła się uroczysta sesja rady zorganizowana z okazji 80-lecia naszego miasta, na której wręczono dla wielu z Państwa odznaczenia państwowe.

  Na terenie naszej gminy zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych i sportowych nie tylko o zasięgu lokalnym, ale także wojewódzkim.
  Realizowany jest co roku program “Już pływam”, na który gmina co roku przeznacza 80 tysięcy złotych. Skorzystało już z niego blisko dwa tysiące uczniów klas II skarżyskich szkół podstawowych.
  Już trzykrotnie (rok po roku) odbyły się w naszym mieście “Skarżyskie Prezentacje”. Impreza, której gościny udziela Miejskie Centrum Kultury, gromadzi przedstawicieli biznesu z miasta, powiatu i województwa, ale i z całego kraju i zagranicy. Swoją ofertę przedstawia Skarżyska Strefa Gospodarcza oraz poszerzona obszarowo Specjalna Strefa Ekonomiczna. W 2004 r. była to też okazja do świętowania 80 - lecia Zakładów Metalowych “Mesko” SA. Na dziś 'Prezentacje' to duża możliwość otwarcia się na współpracę i nowe kontakty, przede wszystkim dla lokalnych przedsiębiorców. Z myślą o nich i o rynku pracy, w marcu 2004 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta, skarżyscy radni przyjęli uchwałę zmniejszającą podatki od nieruchomości płacone na rzecz gminy. Na tego rodzaju ulgi mogą liczyć ci, którzy tworzyć będą nowe miejsca pracy.
  Radni wyrazili zgodę na poręczenie kredytu dla skarżyskiego szpitala w kwocie 5 milionów złotych.
  Gmina czyniła i czyni starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej i związanych z nią funduszy. W roku 2005 uzyskano dofinansowanie z dwóch projektów: Projekt Eurofeta nad Kamienną ( 7.000 zł) i Projekt modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (uzyskał dofinansowanie w wysokości 100.000 złotych i obecnie jest w trakcie realizacji). Ponadto trwają prace nad przygotowaniem 5 projektów na lata 2007-2013. Ich łączna wartość przekracza kwotę 200 mln złotych. Na szczególną uwagę zasługuje projekt, dotyczący budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. Ma on wielkie szanse na rychłą realizację, a oznacza to dla naszej gminy wsparcie w kwocie prawie 28 mln euro. Godne uwagi są starania o dotacje w programie 'Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych - Teraz Integracja' oraz wniosek w ramach Programu Małych Grantów Ekologicznych.

  Miasto podtrzymuje kontakty z angielskim miastem Stafford oraz ukraińskim miastem Żmirienka. Zaowocowało to m.in. cyklicznymi wymianami młodzieży oraz pierwszych kontaktów naszych przedsiębiorców z władzami i biznesmenami w Żmirience na Ukrainie.

  Na zakończenie pragnę wszystkim serdecznie podziękować za dobrą współpracę i zaangażowanie. Sądzę, że przyczyniliśmy się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Cieszę się, że zostawiamy gminę w lepszym stanie niż zastaliśmy na początku kadencji. Mam nadzieję, że kolejne cztery lata będą dla samorządu i gminy Skarżysko-Kamienna równie udane.

  Nie warto ukrywać, że większość z nas - ja także - liczy, że będzie kontynuować swoją pracę w kolejnej kadencji. O tym, jednak zdecydują wyborcy. Życzę im, by wybrali mądrą, pracowitą i uczciwą władzę.
  Wszystkim Państwu życzę powodzenia.


  Data wprowadzenia: 2006-12-04 1556
  Data upublicznienia: 2006-12-04
  Art. czytany: 1491 razy

  » Sprawozdanie - rozmiar: 14558 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Wojciechowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna