A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
 • Informacja Prezydenta Miasta w sprawie Mesko

  Niepotrzebne kontrowersje i wynikające prawdopodobnie z niezrozumienia złożonej sytuacji prawnej komentarze, wywołały w ostatnim czasie działania władz miasta poprzedzające podjęcie decyzji w sprawie umorzenia przez Miasto spółce Mesko S.A. zobowiązań podatkowych na kwotę 26.883.132 zł. Kierując się koniecznościa zapewnienia radnym pełnej wiedzy w tej jakże ważnej dla gminy kwestii, jak również licząc na zrozumienie ze strony Zarządu i pracowników “Mesko” S.A. wyjaśniam co następuje.
  Prezydent Miasta był zmuszony skorzystać z przysługującego mu trybu jakim jest odwołanie od wydanej 16 maja 2005 r. decyzji nadzorującego postępowanie restrukturyzacyjne spółki Zakłady Metalowe Mesko S.A. - Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Stało się tak ponieważ w oczekiwanej i przez nas decyzji Prezesa ARP o zakończeniu przez Mesko procesu restrukturyzacji wystąpiły błędy uniemożliwiające Prezydentowi Miasta wydanie prawidłowej decyzji umorzeniowej. Błąd, sięgający kilkunastu miesiecy, w oznaczeniu daty, do której liczono odsetki od zadłużenia głównego uniemożliwiał dokonanie trójstronnego rozliczenia między Miastem, Spółką Mesko S.A. i Spółką Operator ARP przyjmującą zobowiązania. Powodował on w konsekencji kilkusettysięczną rozbieżność kwot odsetek. Należy podkreślić, że błąd ten powinien być najpierw zauważony w samej Spółce Mesko, która otrzymała decyzję Prezesa ARP najwcześniej i która przede wszystkim powinna być zainteresowana prawnie skutecznym umorzeniem długu.
  Nie był to jedyny powód, dla którego Prezydent Miasta był zmuszony skorzystać z przysługującego mu trybu jakim jest odwołanie od decyzji. W trakcie procedury umorzeniowej wydałem Postanowienie z dnia 2 sierpnia 2004 r. o wyrażeniu zgody na wydanie decyzji o warunkach i trybie restrukturyzacji - nie określające kwoty zadłużenia Mesko. Tak właśnie należało postąpić, ponieważ wysokość kwoty zależy od daty przyjęcia zobowiązania przez Operatora. Na żądanie Zarządu Mesko i pod podobną jak obecnie presją – zmieniłem to postanowienie - właściwie pod dyktando Zarządu Mesko. Spowodowało to kolejną rozbieżność kwot odsetek na ponad 400 tys. zł. Ostatnie odwołanie Prezydenta Miasta od Decyzji Prezesa ARP miało na celu sprostowanie błędu, który mógł skutkować nieważnością decyzji umorzeniowej. Rozszerzenie uzasadnienia decyzji, którego dokonał Prezes ARP na skutek odwołania Prezydenta Miasta uzupełniło – choć nie do końca - istniejącą lukę prawną w kwestii dopuszczalności pomocy publicznej dla MESKO S.A. po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
  Te właśnie, w pierwszym rzędzie, uwarunkowania spowodowały, że nie podpisałem dotąd decyzji o umorzeniu przez Miasto wspomnianych zobowiązań spółki “Mesko”. Godzi się przypomnieć, że podstawy do ewentualnego umorzenia tworzą ustawy o restrukturyzacji zadłużenia z 30 sierpnia i 30 października 2002 r oraz decyzja Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu o wykonaniu przez Mesko planu restrukturyzacji. Należy też zauważyć, że warunkiem umorzenia było nie posiadanie przez Mesko żadnych zaległości podatkowych za okres po 30 czerwca 2003 r., podczas gdy spółka – nawet po tym okresie, nie płaciła w pełni zobowiązań podatkowych.
  Pamiętajmy, że rozważanie całego problemu jest możliwe dzięki wielkiej determinacji i poświęceniom tej i wcześniejszej załogi Mesko, ale i uprzedniemu przyjmowaniu przez Miasto, w zamian za wielomilionowe długi – majątku niepotrzebnego ani Spółce, ani Miastu. Decyzje takie, w tej i poprzednich kadencjach, podejmowali Rada Miasta i Prezydent. Zawsze kierowano się nadrzędnością celu, jakim jest utrzymanie miejsc pracy dla prawie półtora tysiąca pracowników, czyli źródła stałego dochodu dla prawie tysiąca rodzin.
  Zwracam wreszcie uwagę, że samo wydanie decyzji umarzającej zobowiązania podatkowe w wysokości ponad 26 mln zł wymaga od organu podatkowego maksymalnej staranności. Chodzi tu bowiem o środki publiczne, środki których została pozbawiona lokalna społeczność. Z drugiej strony ewentualny błąd może skutkować nieważnością decyzji.
  Tymczasem, pomimo starań ze strony wszystkich zainteresowanych, nie wszystkie sygnalizowane problemy natury prawnej i finansowej zostały dotąd rozwiązane. Niewyjaśniona pozostaje kwota odsetek w wysokości ok 400 tys zł, do której nie przyznaje się ani dłużnik, czyli ZM Mesko S.A., ani Spółka Operator ARP.
  Zapewniam, że podejmując ostateczną decyzję będę się kierował dotychczasowa determinacją w ratowaniu miejsc pracy w mieście, jak również obowiązkiem zapewnienia normalnego funkcjonowania wszystkim dziedzinom jego życia.
  Nie zamierzam odnosić się do propagandowej akcji wymierzonej przeciw mojej osobie, a podejmowanej przez nieliczne osoby związane z Mesko, przykładem której było kolportowane wśród pracowników firmy stanowisko MKZ NSZZ “Solidarność” Mesko, sygnowane przez jej Przewodniczącego. Byłoby to zbytecznym dodawaniem im rozgłosu, z okazji do którego zyskania wcześniej nie skorzystały i na który jak widać nie zasługują. W żadnych, a tym bardziej żywotnych dla kluczowych w mieście zakładów pracy sprawach nie kieruję się “pseudo – polityką”, czy też złośliwością i małostkowością. Przeciwnie – wszędzie chcę widzieć w podobnych problemach naszych sprzymierzeńców. Są to bowiem problemy, które powinny łączyć nas wszystkich, ponad każdymi, możliwymi do wydumania podziałami.  Data wprowadzenia: 2005-07-01 0751
  Data upublicznienia: 2005-07-01
  Art. czytany: 2873 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Bień
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna