A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » ROK 2016 » ogłoszenia o zamówieniu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o zamówieniu': 28
1  Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2017 r.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-12-07 0811 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
2  Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówie...
2016-12-06 0836 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
3  „Dostawa serwera poczty elektronicznej wraz z wdrożeniem ,z wymianą serwerów wirtualizatora, terminalami oraz licencjami oprogramowania”
Ogłoszenie nr 344445 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.
Skarżysko-Kamienna: „Dostawa serwera poczty el...
2016-11-16 1403 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ...STREFA III
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2016/S 205-370833
Ogłoszenie o zamówieniu
Us...
2016-10-22 0927 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ... STREFA II
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2016/S 205-370839
Ogłoszenie o zamówieniu
Us...
2016-10-22 0920 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ...STREFA I
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2016/S 205-370843
Ogłoszenie o zamówieniu
Us...
2016-10-22 0914 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa III
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania
2016/S 205-370819
Ogłoszenie o zamówieniu
Us...
2016-10-22 0906 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa II
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

2016/S 204-368659

Ogłoszenie o zamówieniu
...
2016-10-21 1032 Czytano:1070 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa I
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania

2016/S 204-368526

Ogłoszenie o zamówieniu
...
2016-10-21 0925 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
10  Budowa kanalizacji deszczowejna osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie nr 317985 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.
Skarżysko-Kamienna: Budowa kanalizacji deszczow...
2016-10-05 1044 Czytano:2224 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Skarżysko-Kamienna.
Polska-Skarżysko-Kamienna: Gaz ziemny
2016/S 143-258285
Ogłoszenie o zamówieniu -
Dostawy - w ...
2016-07-27 0948 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
12  Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna z nieruchomości zamieszkałych wraz z ich zagospodarowaniem.
12.07.2016 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika...
2016-07-15 1028 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
13  Budowa chodnika w ul. 3Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) w Skarżysku-Kamiennej.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-07-11 1327 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Skarżysko-Kamienna
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu....
2016-06-28 1031 Czytano:923 razy » Przeczytaj artykuł
15  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2016. Podcinka koron drzew i wycinka drzew na działkach gminnych. Podcinka koron drzew i wycinka drzew ..między budynkami
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-06-28 0810 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
16  Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej ( od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej ) w Skarżysku-Kamiennej – etap I ul. Spacerowa
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-05-25 1334 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
17  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna – ...
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego U...
2016-05-20 1024 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
18  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH WRAZ Z ICH ZAGOSPODAROWANIEM
29/04/2016 S84 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Skarży...
2016-04-29 0934 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
19  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów
Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii E...
2016-04-20 1204 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
20  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2016r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-04-13 0935 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
21  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2016.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-04-04 1148 Czytano:1166 razy » Przeczytaj artykuł
22  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA Z NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH WRAZ Z ICH ZAGOSPODAROWANIEM
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi związane ...
2016-04-02 1043 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
23  Budowa placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku na terenie miasta Skarżysko - Kamienna w systemie zaprojektuj wybuduj dla zadań inwestycyjnych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-03-24 1147 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
24  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem Rewitalizacja osiedla Rejów Przebudowa ulic w dzielnicy Rejów w Skarżysku -Kamiennej - przedłużenie ul. Sportowej
Skarżysko-Kamienna: Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem Rewitalizacja osiedla Rejów Przeb...
2016-03-23 1155 Czytano:1089 razy » Przeczytaj artykuł
25  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko - Kamienna w 2016 r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-03-16 0848 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
26   Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2016r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-02-23 1150 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
27  Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2016r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-02-03 1014 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
28  Rewitalizacja osiedla Rejów Przebudowa ulic w dzielnicy Rejów w Skarżysku -Kamiennej - przedłużenie ul. Sportowej.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2016-01-28 1222 Czytano:4047 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
ogłoszenia o zamówieniu
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
unieważnione postepowania
zamówienia do 30 000 euro
USŁUGI SPOŁECZNE
Ostat. 10 wiadomości:

» Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2017 r.
» Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek
» „Dostawa serwera poczty elektronicznej wraz z wdrożeniem ,z wymianą serwerów wirtualizatora, terminalami oraz licencjami oprogramowania”
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ...STREFA III
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ... STREFA II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie ...STREFA I
» Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa III
» Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa II
» Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie zimowym 2016/2017 – Strefa I
» Budowa kanalizacji deszczowejna osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna