A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Gospodarka finansowa i majątek zakładu': 1
Gospodarka finansowa i majątek zakładu

I. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych przez: ustawę z dnia 30.08.1991roku o zakładach opieki zdrowotnej , przepisy wykonujące tę ustawę i inne przepisy prawa. Zakład może uzyskiwać środki z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na zlecenie Rady Miasta lub innych organów uprawnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów, jak również dla osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne, instytucji ubezpieczeniowych, zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych. Może również na realizację zadań i programów zdrowotnych pozyskiwać środki budżetowe. Majątek zakładu mogą także powiększać przyjmowane darowizny, zapisy, spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej.
II. Jeżeli działalność zakładu przynosi straty, to jest ona pokrywana we własnym zakresie. Zakład sam także, decyduje o podziale zysku. Ważne jest, iż niedobór finansowy nie może być podstawą do zaprzestania działalności zakładu, jeżeli jego dalsze istnienie uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a realizacji tych zadań nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki nad ludnością.W przypadku likwidacji lub zmiany organizacyjnej zakładu, organ który go utworzył pokrywa ujemny wynik finansowy i przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
III. Wartość majątku zakładu określają dwa fundusze:
§ Fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego, który zwiększa się o przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu oraz aparatury medycznej i dary mające charakter majątku trwałego, lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.


Data wprowadzenia: 2003-07-02 2056
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7060 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Chojnacka
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Ostat. 10 wiadomości:

» Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna