A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Dróg i Transportu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Dróg i Transportu ': 13
1  Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
2016-11-09 1340 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
2015-04-17 1341 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny
2015-04-17 1230 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
4  Decyzja na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym (punktu handlowego, usługowego, przemysłowego, magazynowego, konstrukcji rusztowań, kontenerów oraz innych obiektów budowlanych)
2015-04-17 0856 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
2015-04-17 0818 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2015-04-17 0809 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
2015-04-17 0803 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
2015-04-17 0754 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
2015-04-16 1514 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zgoda na wynajem pod reklamy słupków z nazwami ulic oraz drogowskazami do obiektów komunikacyjnych lub użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2015-04-16 1451 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
11  WYDAWANIE /ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU OSOBOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ.
2015-04-16 1438 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015-04-16 1431 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
13  Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015-04-16 1416 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości:

» Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
» Uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
» Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny
» Decyzja na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym (punktu handlowego, usługowego, przemysłowego, magazynowego, konstrukcji rusztowań, kontenerów oraz innych obiektów budowlanych)
» Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
» Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
» Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
» Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
» Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
» Zgoda na wynajem pod reklamy słupków z nazwami ulic oraz drogowskazami do obiektów komunikacyjnych lub użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna