(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Karty Usług
A Status prawny
A Wydziały i referaty
A Władze
A Zamierzenia władzy
A Programy
A Organizacja
A Oferty inwestycyjne
A Jednostki podległe
A Zamówienia Publiczne
A Przetargi - archiwum do 2008
A Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
A Majątek Gminy
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Kontrole
A Budżet i finanse
A Informacje niepublikowane
A Oferty Pracy
A Konkurs ofert
A Informator budżetowy
A Instrukcja obsługi
A Organizacje Pozarządowe
A Wybory
A Składowanie odpadów niebezpiecznych
A Środowisko
A Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
A Ogłoszenia o konkursach
A Ogłoszenia
A Obwieszczenia
A Skarżyska Karta Dużej Rodziny
A Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
A Petycje
A Działalność lobbingowa
A Konsultacje społeczne
A Budżet Obywatelski
A Skarżyski Program Seniora
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
A» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
A» Zapytanie ofertowe
A» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
A» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
 • Nieruchomości usytuowane w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna-Bobowskich”

  -

  Podstawa sprzedaży:
  Uchwała Nr XXI/25/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna-Bobowskich”.

  Lokalizacja:
  Nieruchomości usytuowane na terenie planowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta Działki położone są przy ulicach: Szmaragdowej i Pięknej

  Właściciel:
  Gmina Skarżysko-Kamienna

  Stan prawny:
  Uregulowany - Kw. Nr KI!R/00010563/9

  Liczba działek:
  6

  Numery ewidencyjne i powierzchnia poszczególnych działek:

  działka nr ewidencyjny 456 o powierzchni 0,0651 ha,
  działka nr ewidencyjny 463 o powierzchni 0,0504 ha,
  działka nr ewidencyjny 464 o powierzchni 0,0555 ha,
  działka nr ewidencyjny 465 o powierzchni 0,0713 ha,
  działka nr ewidencyjny 466 o powierzchni 0,0592 ha,
  działka nr ewidencyjny 467 o powierzchni 0,0718 ha,

  Przeznaczenie terenu:
  Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działki znajdują się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej, według danych z ewidencji gruntów stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem „Bp”.

  Budynki i zabudowania na nieruchomości:
  brak

  Istniejąca infrastruktura:
  sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa

  Kontakt:
  tel. 0-41 25-20-184 lub 25-20-185

  Data wprowadzenia: 2010-02-24 0848
  Data upublicznienia: 2010-02-24
  Art. czytany: 5803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Rafał Tokarczyk
  Rejestr zmian:
  2013-02-14
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Rafał Tokarczyk

  2012-04-12
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Rafał Tokarczyk

  2011-07-12
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Rafał Tokarczyk
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Rafał Tokarczyk

  2010-02-24
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Rafał Tokarczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna