Nieruchomości usytuowane w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna-Bobowskich”

2010-02-24 0848
Art. czytany: 5926 razy

-

Podstawa sprzedaży:
Uchwała Nr XXI/25/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna-Bobowskich”.

Lokalizacja:
Nieruchomości usytuowane na terenie planowanego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta Działki położone są przy ulicach: Szmaragdowej i Pięknej

Właściciel:
Gmina Skarżysko-Kamienna

Stan prawny:
Uregulowany - Kw. Nr KI!R/00010563/9

Liczba działek:
6

Numery ewidencyjne i powierzchnia poszczególnych działek:

działka nr ewidencyjny 456 o powierzchni 0,0651 ha,
działka nr ewidencyjny 463 o powierzchni 0,0504 ha,
działka nr ewidencyjny 464 o powierzchni 0,0555 ha,
działka nr ewidencyjny 465 o powierzchni 0,0713 ha,
działka nr ewidencyjny 466 o powierzchni 0,0592 ha,
działka nr ewidencyjny 467 o powierzchni 0,0718 ha,

Przeznaczenie terenu:
Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. działki znajdują się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej, według danych z ewidencji gruntów stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone symbolem „Bp”.

Budynki i zabudowania na nieruchomości:
brak

Istniejąca infrastruktura:
sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa

Kontakt:
tel. 0-41 25-20-184 lub 25-20-185