A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku,

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 511306-2012 z dnia 2012-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
  Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku, w tym targowisko miejskie przy...
  Termin składania ofert: 2012-12-21

  --------------------------------------------------------------


  Skarżysko-Kamienna: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1.
  Numer ogłoszenia: 9476 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511306 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2524900, faks 41 2523500.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku, w tym targowisko miejskie przy ul. Rynek 1. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Wykonawcy proszeni są o składanie oddzielnych ofert na każde z niżej opisanych zadań: Zadanie nr 1: Całoroczne utrzymanie czystości, porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku w obrębie Metalowiec i ulic: Popiełuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Słowackiego, Pułaskiego Żwirki i Wigury, Sezamkowej, Zielna. Zadanie nr 2: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie pozostałych osiedli administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku. Zadanie nr 3: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek 1 wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 90.91.00.00-9, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1
  Nazwa: Całoroczne utrzymanie czystości, porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie terenów administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku w obrębie Metalowiec i ulic: Popiełuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Słowackiego, Pułaskiego Żwirki i Wigury, Sezamkowej, Zielna
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2013.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  EXPOL-BIS S. J., Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90740,74 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 83263,11

  Oferta z najniższą ceną: 83263,11 / Oferta z najwyższą ceną: 108498,39

  Waluta: PLN.

  Część NR: 2
  Nazwa: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku w budynkach będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna oraz sprzątanie i odśnieżanie pozostałych osiedli administrowanych przez ZZK w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku.
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2013.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  EXPOL-BIS S. J., Arkadiusz Pawliszak, Waldemar Pawliszak, ul. Wioślarska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57407,41 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 53976,88

  Oferta z najniższą ceną: 53976,88 / Oferta z najwyższą ceną: 76375,42

  Waluta: PLN.

  Część NR: 3
  Nazwa: Całoroczne utrzymanie czystości i porządku poprzez sprzątanie i odśnieżanie, wywóz odpadów komunalnych z targowiska miejskiego położonego przy ul. Rynek 1 wraz z terenami przyległymi administrowanymi przez Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w 2013 roku.
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2013.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych Almax Sp. z. o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255208,60 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 267563,10

  Oferta z najniższą ceną: 267563,10 / Oferta z najwyższą ceną: 276408,00

  Waluta: PLN.  Dyrektor ZZK
  Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2013-01-07 1449
  Data upublicznienia: 2013-01-07
  Art. czytany: 1069 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna