A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Konkurs ofert
 • konkurs ofert - sport 2013 r.

  ogłoszenie o konkursie

  ZARZĄDZENIE NR 267
  PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
  z dnia 4 grudnia 2012 r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie
  miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013 roku.
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
  r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze
  zm.) oraz uchwały Nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie:
  określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
  zarządzam co następuje:
  § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie
  miasta Skarżyska-Kamiennej w 2013 roku.
  § 2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera
  ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta
  Skarżyska-Kamiennej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz szczegółowe warunki konkursu,
  stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  § 3. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową do wyboru
  ofert
  § 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Miasta, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
  Skarżyska-Kamiennej.
  § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Prezydent Miasta
  Roman Wojcieszek


  Data wprowadzenia: 2012-12-04 1443
  Data upublicznienia: 2012-12-04
  Art. czytany: 1605 razy

  » druk oferty - rozmiar: 19993 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Formy i warunki realizacji zadania - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ogłoszenie o konkursie - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » sprawozdanie - rozmiar: 22186 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bilska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna