A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • Protokół Nr 8/ 2012 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

  Protokół Nr 8/2012


  Protokół Nr 8/ 2012

  z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju
  gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

  Odbytego w dniu 28.05.2012r


  Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Jarosław Tarasiński .
  Lista osób biorących udział w posiedzeniu komisji w załączeniu.


  Porządek posiedzenia:
  1/ Rozpatrzenie projektów uchwał.


  Zaproponowany porządek posiedzenia członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie.

  Streszczenie posiedzenia :
  Adn. 1


  1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  Radny Rady Miasta Jarosław Tarasiński – zauważył , że w uzasadnieniu do projektu uchwały ostatnie zdanie odnośnie CIS-u wg niego nie jest zasadne.
  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus - poinformował ,że proponuje wykreślić to zdanie z projektu uchwały.
  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały : przyjęto jednogłośnie.
  2) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030.Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  Prezydent Miasta Roman Wojcieszek – poinformował ,że załączniki do zmian w budżecie , oraz prognozy których jest bardzo dużo w wersji papierowej znajdują się w biurze rady, natomiast w wersji elektronicznej znajduje się na stronie BIP.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

  3) zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skarżysko-Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 do 31.12.2011. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie
  4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla którego organizatorem jest Gmina Skarżysko –Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 do 31.12.2011. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.

  5) zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie' z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Poinformował, że istotne zmiany w statucie to zapisy w § 3 p. 3 dotyczące powstania i funkcjonowania hospicjum stacjonarnego , które działałoby w przychodni Nr 2. Dodał ,że kwota przeznaczona na hospicjum byłaby ze sprzedaży apteki.
  Przewodniczący komisji projekt uchwały poddał pod głosowanie : przyjęto jednogłośnie.


  6) cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska Kamiennej. Projekt uchwały przedstawił Prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej Marek Gajewski.

  Radny Rady Miasta Andrzej Dąbrowski zgłosił wniosek do załącznika Nr 1 p. 6 projektu uchwały Bilety jednorazowe nabywane bezpośrednio u kierowcy autobusu ważne 30 minut od chwili zakupu na wszystkie linie komunikacji MKS na terenie miasta.
  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek - poprosiła Prezesa MKS o przybliżenie nazewnictwa „bilet socjalny” , oraz o katalog ulg czy rozmawiał Prezes z pracownikami odnośnie pakietu zbiorowego ? Dodała ,że wielu radnych jest za zniesieniem ulg dla pracowników , emerytów oraz rodzin pracowników zawartych w pakiecie zbiorowym.
  Prezes MKS Marek Gajewski - odpowiedział ,że bilet socjalny przysługuje osobom które spełniają kryterium wiekowe w przedziale od 65 – 75 roku życia.
  Odnośnie pakietu zbiorowego poinformował ,że rozmawiał z pracownikami na ten temat i jest niechęć pracowników do tego pomysłu. Dodał ,że jeżeli będzie taka wola radnych i podejmą uchwałę w której m.in. będą zlikwidowane ulgi dla pracowników to MKS będzie musiał się do niej zastosować.
  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – poinformowała ,że radni zastanawiają się nie tylko nad zniesieniem ulg dla pracowników MKS – u , ale też np. ulgi dla krwiodawców.
  Radny Rady Miasta Mieczysław Sadza – odniósł się do wniosku radnego A. Dąbrowskiego , że wszystko co miałoby w jakikolwiek sposób być korzystniejsze dla pasażera jest wg nie warte zastosowania. Zapytał czy kupowanie biletów u kierowcy jest prawnie zasadne?
  Radny Rady Miasta Jarosław Tarasiński – odpowiedział , że jest to wewnętrzny przepis , który może sobie wprowadzić prezes spółki. Następnie odniósł się do wniosku uważa ,że czas 30 minut jest dla niego nie logiczny jeżeli już to proponuje wydłużenie czasu. Zapytał ile biletów jest sprzedawanych przez kierowców?
  Prezes Spółki MKS Jerzy Gajewski – odpowiedział ,że ilość biletów sprzedanych w autobusach średnia miesięczna biletów ulgowych to 8 076 sztuk , średnia miesięczna biletów normalnych to 7 521 sztuk natomiast ogólna liczba to 11 095 sztuk.
  Przewodniczący Komisji zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie :
  Za przyjęciem głosowało 4 osoby , przeciw 0 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

  Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem komisji : za przyjęciem głosowało 6 osób.

  7) zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kossaka. Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.


  8) zmiany uchwały Nr XVII/105 / 2007 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dąbrowski.
  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek - stwierdziła, że wg niej nie powinno się płacić za nieobecności na komisjach , czy sesjach Rady Miasta. Dodała , że nie powinno być usprawiedliwień .
  Radny Rady Miasta Mariusz Bodo – zapytał czy istnieje możliwość , że na koniec roku oszczędności uzyskane z potrąconych diet przeznaczyć na jakiś cel np. na funkcjonowanie Biura Rady Miasta? Czy można w projekcie uchwały umieścić taki zapis?
  O udzielenie odpowiedzi poproszono radcę prawnego Urzędu Miasta Iwonę Kowalską – odpowiedziała , że taki zapis nie może być zawarty ponieważ to byłoby tak jakby radnym środki się nie zmieniły , a oni by się zrzekli na rzecz biura rady. Dieta radnego będzie potrącona i zostanie w budżecie w Wydziale Finansowym . Dodała ,że jeżeli natomiast na funkcjonowanie biura rady miasta radni będą chcieli uzyskać pieniądze to można wystąpić z wnioskiem uzasadniając , że z tytułu nieobecności powstały oszczędności.

  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały : przyjęto jednogłośnie.
  9) Zmiany Uchwały Nr XIX/8/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej. Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.


  Protokół sporządziła : Przewodniczący Komisji
  Bożena Figarska Jarosław Tarasiński  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1506
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 866 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna