A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Rada Miasta
 • Komisje Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
 • P R O T O K Ó Ł Nr 8/ 2012 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Protokół Nr 8/2012

  P R O T O K Ó Ł Nr 8/ 2012


  Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

  Odbytego w dniu 14.06. 2012r

  Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Bodo.
  Lista osób biorących udział w posiedzeniu komisji w załączeniu.


  Porządek posiedzenia:
  1.Rozpatrzenie projektów uchwał.
  2.Sprawy różne.

  Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie


  Streszczenie posiedzenia :

  Adn. 1
  Wszystkie projekty uchwał przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
  Radny Rady Miasta Zdzisław Ślusarczyk – poprosił o wyjaśnienie zapisu który znajduje się we wszystkich projektach uchwał wejście w życie z dniem podjęcia , który dzień wejścia w życie mamy uznawać datę 22.03.2012, 19. 04.2012 czy dzień dzisiejszy?
  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus – odpowiedział, że jest tytuł uchwały w sprawie zmiany uchwały w uchwale podjętej w dniu 22.03.2012 r zmieniając zapis w § 9 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oznacza dzień 22.03.2012 , natomiast cztery uchwały podjęte 19.04.2012 zmiana zapisu w § 7 zapis uchwała wchodzi w życie z dniem 19.04.2012.
  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – stwierdziła ,że w dniu dzisiejszym radni debatują nad zmianą uchwał z powodu pewnego uchybienia z winy pracowników Urzędu Miasta mianowicie o jedno zdanie w w uchwale. Zwróciła uwagę aby takie sytuacje w przyszłości się nie zdarzały, aby po raz kolejny dziś spotykać się w sprawie podjęci uchwał oświatowych. Dodała ,że jest to nie jest to pierwszy błąd urzędników. Nadmieniła , radni nie chcieliby potem słyszeć , że źle zostało przeprowadzone głosowanie i sytuacja ta wynikła z ich winy.
  Radny Rady Miasta Mieczysław Sadza – zauważył ,że prezydent w swoim wystąpieniu nie mówił o winie urzędników tylko o interpelacji między U. M a służbami wojewody.

  Radna Rady Miasta Marzanna Łasek – stwierdziła , że w jej przekonaniu droga sprawdzenia czy rzeczywiście jest to zgodne z interpretacją prawa czy też nie należało do urzędników , aby wcześniej uzyskać taką informację zanim wejdzie pod obrady sesji.
  Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus – odpowiedział ,że uchwały tego samego typu z innych gmin były ogłoszone jeszcze w miesiącu maju w Dz. U. Woj. Św. Dodał ,że zmianę stanowiska wojewody nie będzie komentować. Uważa ,że lepiej będzie poprawić i na nowo przyjąć w wersji poprawionej.

  1/ zmiany Uchwały Nr XXI /27/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 18 do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sezamkowej 23.
  Przewodniczący komisji przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie :
  Za przyjęciem głosowało 5 osób .

  2/ zmiany Uchwały Nr XXII /48/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty 4 głosami za przy 1 wstrzymującym
  3/ zmiany Uchwały Nr XXII /46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej.

  4/ zmiany Uchwały Nr XXII /47/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały poddany głosowaniu został przyjęty 4 glosy za , 1 wstrzymujący

  5/ zmiany Uchwały Nr XXII /45/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i przyjęty 4 głosami za przy 1 wstrzymującym.

  Na tym protokół zakończono
  Protokół sporządziła Bożena Figarska Przewodniczący Komisji

  Mariusz Bodo  Data wprowadzenia: 2012-07-26 1443
  Data upublicznienia: 2012-07-26
  Art. czytany: 485 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Dorota Kruczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna