(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Budżet i finanse
 • W Y K A Z osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na

  W Y K A Z osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na

  W Y K A Z
  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
  za okres od 1-01-2011r. do 31-12-2011r.
  Podstawa prawna : art.37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)
  L.p. NAZWA
  RODZAJ ULGI PRZYCZYNY UMORZENIA
  KWOTA
  UMORZENIA
  1 Ochotnicza Straż Pożarna Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 2 280,50 zł
  2 Zespół Opieki Zdrowotnej Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 108 813,00 zł
  3 Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 1 344,00 zł
  4 ZPH Art. Gospodarstwa Domowego „MESKO- AGD Spółka z o.o. Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 47 189,00 zł
  5
  SPZOZ „Przychodnie Miejskie” Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 6 055,33 zł
  6 Polski Związek Głuchych Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes publiczny, ważny interes strony 609,00 zł
  7 Krogulec Teresa Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 1 371,00 zł
  8 Teller Robert, Teller Jolanta Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 1 116,00 zł
  9 Krogulec Sławomir, Krogulec Waldemar Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 3 925,40 zł
  10 Jęcek Dariusz Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 2 891,00 zł
  11 Jóźwik Henryk Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 3 371,00 zł
  12 Gaworek Romuald Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 860,00 zł
  13 Durlej Ewa, Durlej Andrzej Umorzenie zaległości podatkowej Ważny interes strony 631,00 zł


  Strona 1/2

  INNE ULGI

  L.p. NAZWA
  RODZAJ ULGI
  1 Miernik Piotr, Miernik Małgorzata rozłożenie na raty zaległości podatkowej
  2 Gorgoń Grażyna, Siemionek Krzysztof rozłożenie na raty zaległości podatkowej
  3 Świerczyński Artur odroczenie terminu płatności podatku
  4 Busiek Teresa, Bogusławski Andrzej rozłożenie na raty zaległości podatkowej
  5 Pastuszka Henryk, Pastuszka Anna odroczenie terminu płatności podatku
  6 Koperek Henryk, Koperek Danuta rozłożenie na raty zaległości podatkowej
  7 Pieniążek Adam i Edyta odroczenie terminu płatności podatku
  8 VIKI PLAST Władysław Kraska Spółka Jawna zwolnienie z uchwały – pomoc regionalna
  9 GASTROMEX Spółka z o. o. zwolnienie z uchwały – pomoc regionalna
  10 PARK BIZNESU Spółka Jawna zwolnienie z uchwały – pomoc regionalna
  11 Piórkowska Aleksandra rozłożenie na raty należnego podatku
  12 Burghardt Mariusz rozłożenie na raty należnego podatku
  13 Kobylec Ewelina rozłożenie na raty należnego podatku
  14 Dopierała Kamila rozłożenie na raty należnego podatku
  15 Dopierała-Golińska Emilia rozłożenie na raty należnego podatku
  16 Krasuska Hanna rozłożenie na raty należnego podatku
  17 Matys Krzysztof rozłożenie na raty należnego podatku  Strona 2/2


  Data wprowadzenia: 2012-05-31 1000
  Data upublicznienia: 2012-05-31
  Art. czytany: 4812 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzena Piotrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna