(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Konkurs ofert
 • ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2012

  ZarządzenieNR 3/2012
  Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
  z dnia 3 stycznia 2012 r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2012 roku
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ,zarządzam co następuje:
  § 1
  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012 roku.
  § 2
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia oraz szczegółowe warunki konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  § 3
  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej powoła odrębnym zarządzeniem Komisję Konkursową do wyboru ofert
  § 4
  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
  § 5
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Prezydent Miasta:
  Roman Wojcieszek
  do-prawej
  podpis


  Data wprowadzenia: 2012-01-05 1127
  Data upublicznienia: 2012-01-05
  Art. czytany: 3844 razy

  » druk oferty - rozmiar: 19993 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » formy i warunki realizacji zadania - rozmiar: 68096 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ogłoszenie o konkursie - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bilska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna