A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Remont pokojów biurowych w ZZK w 2011r.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 19.12.2011r.

  ZAPROSZENIE


  Zapraszamy do składania ofert na zadanie pod nazwą:
  „Remont pokojów biurowych w ZZK w 2011r.”


  Zapytanie poza ustawą Prawa Zamówień Publicznych przedstawiające warunki uczestnictwa w postępowaniu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: Zapytania poza Ustawą Zamówień Publicznych


  Dyrektor Zarząd Zasobów Komunalnych
  Jacek Jeżyk
  (podpis na oryginale)

  =============================

  Skarżysko-Kamienna, dnia 21.12.2011r.
  Ldz. ZZK.ZP.2510.50.5021.2011
  wg. rozdzielnika
  =========================

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na: „Remont pokojów biurowych w ZZK w 2011r.”
  oferty złożyli:

  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena
  1. ZRB Rafał Wójcik
  ul. Powstańców Warszawy 16/3
  26-110 Skarżysko-Kamienna 21.12.2011 8045,28zł
  brutto
  2. Zakład Remontowo-Budowlany
  Mariusz Sobczyk
  ul. Sosnowa 24
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Fax: 41-25-22-250 21.12.2011 7283,04zł
  brutto
  3. FRB KING-BUD
  Robert Palmąka
  ul. Rakowska 24
  28-210 Bogoria 21.12.2011 6275,00zł
  brutto
  4. Zakład IRB Stanisław Jarocha
  ul. Powstańców Warszawy 2/26
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Fax: 41252-12-58 16.12.2011 10205,00zł
  brutto

  Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej ofert. Została wybrana oferta nr 3, ponieważ była najkorzystniejsza spośród złożonych ofert i jednocześnie spełniała wszystkie stawiane warunki.
  Jednocześnie Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Roberta Palmąka celem podpisania umowy w dniu 22.12.2011r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.

  Otrzymują:

  1. ZRB Rafał Wójcik, ul. Powstańców Warszawy 16/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  2. Zakład Remontowo-Budowlany, Mariusz Sobczyk ul. Sosnowa 24.26-110 Skarżysko-Kamienna,
  3. FRB KING-BUD, ul. Rakowska 24, 28-210 Bogoria,
  4. Zakład IRB Stanisław Jarocha, ul. Powstańców Warszawy 2/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  5. a/a.


  z. up. Dyrektora
  Zarzadu zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
  z-ca Dyrektora Renata Świątczak
  (podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2011-12-19 1146
  Data upublicznienia: 2011-12-19
  Art. czytany: 1647 razy

  » załacznik nr 2 - przedmiar robót - rozmiar: 847872 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - wzór oferty - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 77312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zapytanie poza ustawą - rozmiar: 106496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna