A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Zamówienia poza ustawą PZP
 • Remont komórek po spaleniu Źródlana 3a wraz z odbudową komórek w Skarżysku-Kamiennej.

  Skarżysko-Kamienna, dnia 09.11.2011r.

  ZAPROSZENIE


  Zapraszamy do składania ofert na zadanie pod nazwą:
  „Remont komórek po spaleniu Źródlana 3a wraz z odbudową komórek w Skarżysku-Kamiennej.”

  Zapytanie poza ustawą Prawa Zamówień Publicznych przedstawiające warunki uczestnictwa w postępowaniu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej:
  www.umskarzysko.bip.doc.pl menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: Zapytania poza Ustawą Zamówień Publicznych


  Dyrektor
  Zarząd Zasobów Komunalnych
  Jacek Jeżyk
  (Podpis na oryginale)

  =====================================
  Skarżysko-Kamienna, dnia 10.11.2011r.
  Ldz. ZZK.ZP.2510.39.4085.2011
  wg. rozdzielnika

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2008 Dyrektora Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2008 roku) jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu poza ustawą PZP na: „Remont komórek po spaleniu Źródlana 3a wraz z odbudową komórek w Skarżysku-Kamiennej” ofertę złożył:
  Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia Cena
  1. Zakład IRB Stanisław Jarocha
  ul. Powstańców Warszawy 2/26
  26-110 Skarżysko-Kamienna 10.11.2011r. 16283,95zł
  brutto

  Zamawiający dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej oferty. Została wybrana oferta nr 1, ponieważ była jedyną złożona i jednocześnie spełniała wszystkie stawiane warunki.
  Jednocześnie Zamawiający zaprasza Wykonawcę Pana Stanisława Jarochę celem podpisania umowy w dniu 14.11.2011r. do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15.


  Otrzymują:

  1. Zakład IRB Stanisław Jarocha, ul. Powstańców Warszawy 2/26, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
  2. a/a.

  Dyrektor
  Zarząd Zasobów Komunalnych
  Jacek Jeżyk
  (Podpis na oryginale)


  Data wprowadzenia: 2011-11-09 1117
  Data upublicznienia: 2011-11-09
  Art. czytany: 1009 razy

  » załącznik nr 1 - wzór oferty - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - wzór umowy - rozmiar: 589312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zapytanie poza ustawą - rozmiar: 619520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Bieniek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna