A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte w sierpniu 2005 r. - zarządzenia sierpień 2005

Z dnia: zarządzenia sierpień 2005 r.

Zarządzenie Nr 169/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej usytuowanej w Skarżysku – Kamienna przy ul. Prusa 11

Zarzdzenie Nr 170/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miasta oraz procedury opracowania i jego aktualizacji ( do odczytu katalog „PRZEJRZYSTA POLSKA” )

Zarządzenie Nr 171/2005 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sprzętu monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska – Kamiennej”

Zarządzenie +Nr 172/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r./ w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 173 / 2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury aktualizacji „Mapy aktualności” organizacji pozarządowych dzialających w Gminie Skarżysko – Kamienna

Zarządzenie Nr 174/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia przeatragu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań ;
1. Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Ul. Szydłowiecką,
2. Budowa nowego odcinka ul. Kossaka”

Zarządzenie Nr 175/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Remont schodów terenowych przy pomniku L.Staffa ( ul. Tysiąclecia)

Zarządzenie Nr 176/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie : częśćiowego umorzenia odsetek od zaległości w zapłacie należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Zarządzenie Nr 177/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów

Zarządzenie Nr 178/2005 r. z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości w zapłacie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów

Zarządzenie Nr 179/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej powołanej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej

Zarządzenie Nr 180/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie ; sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Skarżysko – Kamienna

Zarządzenie Nr 181/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powałania Komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Dostawę materiałów biurowych”

Zarządzenie Nr 182/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powałania Komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na „Remont budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi przy ul. Ekonomii 5”
Zarządzenie Nr 183/ 2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie ; zmiany Zarządzenia Nr 79/2005 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli na terenie miasta Skarżysko – Kam. i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komisji.

Zarządzenie Nr 184/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie ; wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie Nr 185/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości 60.000 euro na „Rozbiórkę budynku ‘wieża zbiornik na wodę” na terenie zakładów Chemicznych „Organika Benzyl” przy ul. Fabrycznej

Zarządzenie Nr 186/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Skałka

Zarządzenie Nr 187/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 230/04 Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna z dnia 2.12.2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 188/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 189/ 2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia „systemu zatrudniania pracowników oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Skarżysko – Kamienna

Zarządzenie Nr 190/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie naboru na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Skarżysko – Kamienna

Zarządzenie Nr 191/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenia Nr 192/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości 60.000 euro na „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej ( str.pół.) oraz od skrzyżowania z ul. Sokolą wzdłuż z budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ( str. Poł.)


Data wprowadzenia: 2005-12-07 1016
Data upublicznienia: 2005-12-07
Art. czytany: 1434 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna