A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
zarządzenia Prezydenta Miasta podjęte w styczniu 2005 r. - zraządzenia Prezydenta Miasta styczeń

Z dnia: styczeń 2005

Zarządzenie Nr 1/ 2005 z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie ; monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska – Kamiennej.

Zarządzenie Nr2 / 2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie : ustalania cen i opłat za umieszczanie i utylizację stałych odpadów komunalnych i innych na wysypisku komunalnym w Łyżwach.

Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ;ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 4/ 2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie : zatwierdzenia planu kontroli finansowo – gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podlegających Prezydentowi Miasta i powiązanych z budżetem miasta.

Zarządzenie Nr 5 / 2005 r. z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie ; powołania Rady Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej.

Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r w sprawie : podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Skarżysko – Kamienna w imieniu Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna.

Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r w sprawie : Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.

Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie : nabycia działek Nr 130/5 ; 131/1; 133/4 ; 138/8 ; 138/11 i 160 ( Obręb Kamienna, ark. Mapy 30 ) położonych w Skarżysku – Kamiennej w rejonie ul. Bobowskich i 3 Maja.

Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 98/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. o powołaniu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Moniuszki 18 oraz ul. Sikorskiego 4.

Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie : wykonania zadań gminy w ramach powszechnego obowiązku obrony , przepisów o stanie klęski żywiołowej oraz regulaminu Bezpieczne Miasta przez Wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie : powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na „Letnie utrzymanie zieleni miejskiej”
Data wprowadzenia: 2005-11-07 0856
Data upublicznienia: 2005-11-07
Art. czytany: 1215 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna