A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Oferty pracy
 • Nabór na stanowisko: samodzielny referent ds. obsługi windykacyjno-księg.
 • Nabór na stanowisko samodzielny referent ds. obsługi windykacyjno-księgowej

  Nabór na wolne stanowisko pracy

  Skarżysko-Kamienna, dn. 25.09.2008r.

  Zarząd Zasobów Komunalnych
  w Skarżysku-Kamiennej
  ul. B. Prusa 3A
  26-110 Skarżysko-Kamienna

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Samodzielny referent ds. obsługi windykacyjno-księgowej w jednostce organizacyjnej gminy Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej
  .............................................................................................................................
  ( nazwa stanowiska pracy)


  1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) obywatelstwo polskie,
  c) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie windykacji należności,
  d) znajomość programów komputerowych WINDYKACJA oraz CZYNSZE i FK,
  e) staż pracy oraz doświadczenie na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą biurową i księgową minimum 1 rok.
  2. Wymagania dodatkowe: umiejętność biegłej analizy rozrachunków.
  3. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) dokument poświadczający wykształcenie,
  c) kwestionariusz osobowy,
  d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  e) dokumenty poświadczające zatrudnienie,
  f) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
  g) zaświadczenie o stanie zdrowia.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki budżetowej ZZK, pocztą elektroniczną na adres zzk@zzk.internetdsl.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu: Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej ul. B. Prusa 3A , 26-110 Skarżysko-Kamienna z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielny referent ds. obsługi windykacyjno-księgowej w jednostce organizacyjnej gminy Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej w terminie do dnia 09.10.2008r. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Zasobów Komunalnych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.skarzysko.pl) oraz na tablicy informacyjnej ul. B. Prusa 3A.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) , powinny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm.).

  p.o.Dyrektora
  Renata Świątczak


  Data wprowadzenia: 2008-09-25 1425
  Data upublicznienia: 2008-09-25
  Art. czytany: 1905 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kuśmierczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna