(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Budżet i finanse
 • INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu miasta

  INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu miasta


  I N F O R M A C J A

  o przebiegu wykonania budżetu miasta
  Skarżysko – Kamiennej za IV kwartał 2007 roku


  Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 marca 2007 roku – uchwała Nr VII/5/2007 przewidywał:

  - dochody budżetowe na poziomie 85.395.466.-
  - wydatki budżetowe na poziomie 95.890.884.-

  W okresie do dnia 31 grudnia 2007r. strona dochodowa jak i wydatkowa uległa zmianom i wynosi :

  I. dochody budżetowe : plan 84.961.009,84 wykonanie 88.977.347,65

  w tym:

  - dochody własne 48.997.330,82 53.598.598,94
  - subwencje 15.932.420,00 15.932.420,00
  - dotacje 20.031.259,02 19.446.328,71

  II. wydatki budżetowe : plan 95.759.934,84 wykonanie 89.862.468,98

  w tym :

  - wydatki bieżące 81.251.327,50 77.358.074,62
  - wydatki majątkowe 14.508.607,34 12.504.394,36

  Nadwyżka 885.121,33


  I N F O R M A C J A

  o przebiegu wykonania budżetu miasta
  Skarżysko – Kamiennej za I kwartał 2008 roku


  Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2007 roku – uchwała Nr XVIII/109/2007 przewidywał:

  - dochody budżetowe na poziomie 118.940.887,-
  - wydatki budżetowe na poziomie 139.441.149,-

  W okresie do dnia 31 marca 2008r. strona dochodowa jak i wydatkowa uległa zmianom i wynosi :

  I. dochody budżetowe : plan 119.962.357,00 wykonanie 23.470.069,01


  II. wydatki budżetowe : plan 140.462.619,00 wykonanie 20.822.110,40

  w tym :

  - wydatki bieżące 89.795.279,00 19.291.427,78
  - wydatki majątkowe 50.667.340,00 1.530.682,62

  Nadwyżka 2.647.958,61  Data wprowadzenia: 2008-06-12 0935
  Data upublicznienia: 2008-06-12
  Art. czytany: 4971 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzena Piotrowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna