A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Przetargi - archiwum do 2008
 • Rok 2008
 • Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie Skarżyska-Kam.

  Utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie Skarżyska-Kam.

  Urząd Miasta Skarżysko – Kamienna Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej
  w okresie od 01.05.2008r. do 30.11.2008r.r.
  Zakres robót obejmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i roboty konserwacyjne.

  Na obiektach grobownictwa wojennego tj.:
  1/ mogiłach zbiorowych ofiar terroru usyt. w Osiedlach Bór i Brzask należy wykonać zabiegi
  pielęgnacyjne tj. koszenie trawy raz w m-cu, grabienie trawy i liści, wyciąć samosiejki
  drzew, oczyścić podmurówki ogrodzeń z trawy, usunąć suche wiązanki i wypalone znicze,
  utrzymać w czystości teren wokół mogił, opróżniać kosze na śmieci usyt. przy mogiłach,

  2/ kwaterze żołnierzy Armii Krajowej usyt. na cmentarzu przy ul. Cmentarnej- II brama od
  strony Przychodni należy :
  utrzymać czystość na całej powierzchni wydzielonej kwatery tj. 60 mogiłach ziemnych,
  ścieżkach i placu wokół krzyża.
  Wykonać zabiegi pielęgnacyjne tj. wyrwać kwiaty z ubiegłego roku, przekopać rabaty,
  posadzić kwiaty w m-cu czerwcu i październiku / materiał roślinny we własnym zakresie /,
  plewić i podlewać kwiaty, usuwać suche wiązanki i wypalone znicze, wygrabić liście,
  oczyścić teren wokół ogrodzenia z chwastów.,

  3/ dwóch mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r. usyt. na cmentarzu przy
  ul. Cmentarnej – I brama od strony Przychodni należy wykonać :
  - zabiegi pielęgnacyjne tj. wyrwać kwiaty z ubiegłego roku, przekopać rabatki , posadzić
  kwiaty w m-cu czerwcu i październiku / materiał roślinny we własnym zakresie/ , plewić
  i podlewać kwiaty, usuwać z mogił suche wiązanki i wypalone znicze, wygrabić liście,
  utrzymać w czystości teren wokół mogił,

  4/ mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939r.wykonanej z płyt kamiennych
  usyt. na cmentarzu przy ul. Cmentarnej – II brama od strony Przychodni należy
  usuwać suche wiązanki i wypalone znicze oraz utrzymywać w czystości teren wokół niej,

  5/ kwaterze wojskowej i pomniku żołnierzy Armii Radzieckiej usyt. na cmentarzu przy
  ul. Cmentarnej – II brama należy wykonać
  - zabiegi pielęgnacyjne tj. koszenie trawy raz w m-cu, grabienie trawy i liści, wyrwać
  kwiaty z ubiegłego roku, przekopać rabaty, posadzić kwiaty w m-cu czerwcu
  i październiku / materiał roślinny we własnym zakresie/ , plewić i podlewać kwiaty
  usuwać suche wiązanki i wypalone znicze, utrzymać czystość wokół kwatery,
  - prace konserwacyjne – wyczyścić i pomalować pomnik na biało farbą emulsyjną / materiał we własnym zakresie/
  6/ pomniku i mogiłach poległych w 1905r. usyt. na cmentarzu przy ul. Cmentarnej – I brama
  należy wykonać:
  - zabiegi pielęgnacyjne- wyrwać kwiaty z ubiegłego roku , przekopać rabaty, posadzić
  w m-cu czerwcu i październiku kwiaty / materiał roślinny we własnym zakresie/, podlewać
  i plewić kwiaty, usuwać z mogiły suche wiązanki i wypalone znicze, utrzymać czystość
  wokół mogiły
  - zabiegi pielęgnacyjne – wyczyścić i pomalować pomnik na biało farbą emulsyjną
  / materiał we własnym zakresie /

  7/ cmentarzu partyzanckim żołnierzy Armii Krajowej usyt. w lesie w Osiedlu Książęce należy
  wykonać:
  - zabiegi pielęgnacyjne – koszenie trawy, grabienie trawy i liści, wyrwać bratki z ubiegłego
  roku , posadzić kwiaty w m-cu czerwcu i październiku , podlewać i plewić kwiaty, usuwać
  z mogił suche wiązanki i wypalone znicze, utrzymać porządek na cmentarzu i wokół,
  - prace konserwacyjne – czyszczenie chodnika i podmurówki ogrodzenia z mchu.

  Do zakresu prac na w/w obiektach grobownictwa wojennego należy również:
  - posadzone kwiaty zasilać nawozami,
  - glebę wokół krzewów odchwaszczać i spulchniać
  - odrosty przy drzewach usunąć,
  - usunąć połamane gałęzie i suche konary
  - wszystkie zanieczyszczenia usunięte z mogił i cmentarza partyzanckiego powinny być wywiezione
  - usuwanie na bieżąco pojawiających się graffiti na pomnikach oraz ogrodzeniu cmentarza
  - partyzanckiego
  - w m-cu listopadzie należy odśnieżać w/w obiekty.

  W koszt usługi należy wliczyć materiał roślinny w ilości 1900szt. na jedno sadzenie oraz farbę emulsyjną.
  Za wykonaną usługę należy podać koszt miesięcznego wynagrodzenia netto plus podatek VAT.

  Wszelkich niezbędnych informacji udziela p. B.Nowosielska w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna pok.78 , tel. 041 25-20-176.

  Oferty cenowe na powyższą usługę należy składać w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania w pok.78 w terminie do dnia 25.04.2008r.

  Wzór oferty do pobrania w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2008-04-17 1015
  Data upublicznienia: 2008-04-17
  Art. czytany: 1294 razy

  » Wzór oferty - rozmiar: 86016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Derlatka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna