A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
 • Sprawozdanie Prezydenta w okresie od 08.12.2006 do 12.12.2006

  Sprawozdanie Prezydenta w okresie od 08.12.2006 do 12.12.2006

  Sprawozdanie
  z działalności Prezydenta Miasta
  w okresie od 08 grudnia 2006 r. do 12 grudnia 2006 r.

  Panie Przewodniczący,
  Panie i Panowie Radni,
  Szanowni Państwo!

  Na dzisiejszej sesji Rady Miasta przedstawiam realizację Uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 08 grudnia 2006 r.
  Uchwała Nr 5/2006 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
  W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Romana Wojcieszka do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu Wyborczym Nr.3 z listy Nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, na jego miejsce wszedł kandydat Robert Bodo z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Pan Bodo nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu z przedmiotowej listy. Uchwała została przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

  Uchwała Nr 6/2006 w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta
  W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zdzisława Kobierskiego do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w okręgu Wyborczym Nr.1 z listy Nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców „Tu Mieszkam” na jego miejsce wszedł Andrzej Zbrożek z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Pan Andrzej Zbrożek nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu z przedmiotowej listy. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały została ona przekazana Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

  Uchwała Nr 7/2006 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i Nr 8/2006 w sprawie powołania ich przewodniczących
  Na ostatniej sesji Rady Miasta zostały powołane składy 6 stałych komisji Rady Miasta: Komisji Rewizyjnej; Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą; Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji; Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności oraz Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.
  A oto ich składy:
  Komisja Rewizyjna
  1.Jerzy Stopa – przewodniczący
  2.Robert Bodo
  3.Konrad Krönig
  4.Stanisław Szymonik
  5.Jarosław Tarasiński
  6.Bogusław Ciok
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  1.Marek Miernik – przewodniczący
  2.Andrzej Dąbrowski
  3.Andrzej Kazanowski
  4.Joanna Robakowska
  5.Henryk Piętak
  6.Adolf Walkowiak
  Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
  1.Robert Bodo – przewodniczący
  2.Halina Karpińska
  3.Jan Maćkowiak
  4.Waldemar Mazur
  5.Mieczysław Sadza
  6.Stanisław Szymonik
  Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
  1.Zdzisław Ślusarczyk – przewodniczący
  2.Bogusław Ciok
  3.Halina Karpińska
  4.Konrad Krönig
  5.Paweł Krupa
  6.Adolf Walkowiak
  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności
  1.Krystyna Górnaś-Salata – przewodnicząca
  2.Józef Pisarczyk
  3.Joanna Robakowska
  4.Jerzy Stopa
  5.Jarosław Tarasiński
  6.Wojciech Urbaczka
  Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
  1.Wojciech Urbaczka – przewodniczący
  2.Andrzej Dąbrowski
  3.Andrzej Kazanowski
  4.Lubosław Langer
  5.Henryk Piętak
  6.Andrzej Zbrożek

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 76 ust. 1 Statutu Miasta Rada Miasta przewodniczący komisji kierują pracami poszczególnych komisji. W ramach swoich obowiązków przewodniczący komisji: opracowują projekty planów pracy komisji, ustalają terminy i porządek posiedzeń, przewodniczą posiedzeniom, dbają o dokumentowanie pracy.

  W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał pięć Zarządzeń. Najważniejsze z nich Zarządzenie nr 288/2006 dotyczyło ogłoszenia konkursu na realizację w 2007 r zadań gminnych. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2007 r.
  Pozostałe dotyczą powołania komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych ( Zarządzenie nr.287), powołania komisji przetargowej na nadzór nad pracownikami interwencyjnymi na 2007 r ( Zarządzenie nr 286) oraz dwa Zarządzenia nr 284 i 285 dotyczące obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej.

  Sprawy różne
  8 grudnia prezydent Roman Wojcieszek uczestniczył w spotkaniu z prezesem Marianem Obarą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, które dotyczyło udzielenia gminie Skarżysko-Kamienna pożyczki w kwocie 920 tys. zł na drenaż wysypiska śmieci. Prezydent był zaniepokojony postępem działania w otrzymaniu preferencyjnej pożyczki, dlatego osobiście spotkał się z dyrektorem. Jego obawy potwierdziły się - nasza gmina nie otrzyma tej pożyczki.
  9 grudnia w Miejskim Centrum Kultury zastępca Prezydenta Andrzej Bętkowski uczestniczył w uroczystościach z okazji Dni Honorowych Dawców, na których Grzegorz Banaś, wojewoda świętokrzyski wręczył zasłużonym krwiodawcom odznaczenia państwowe. Od Prezydenta krwiodawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.
  Tego samego dnia Zdzisław Kobierski, drugi zastępca uczestniczył w Turnieju piłki siatkowej “Złote baby” o puchar prezydenta Skarżyska.
  11 grudnia, w poniedziałek, prezydent Roman Wojcieszek wręczył 67 uczniom stypendia w ramach programu Równe szanse, a osiemnastu wyróżnił.
  12 grudnia prezydent Roman Wojcieszek podzielił się opłatkiem z policjantami na spotkaniu zorganizowanym w Powiatowej Komendzie Policji w Skarżysku-Kamiennej.

  Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo!
  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.


  Data wprowadzenia: 2006-12-29 1240
  Data upublicznienia: 2006-12-29
  Art. czytany: 1512 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Beata Wojciechowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna