A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 24 lutego 2005 r. do 30 marca 2005 r.  SPRAWOZDANIE
  z działalności Prezydenta Miasta
  w okresie od 24 lutego 2005 r. do 30 marca 2005 r.  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedstawiając sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta informuję co następuje:
  Uchwała Nr XXII/9/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach).
  Uchwała weszła w życie i na jej podstawie placówki gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody z tytułu wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych, zyski z tytułu oprocentowania ich rachunków bankowych oraz dochody wynikające z wynajmu mienia, którym zarządzają.
  Uchwała nr XXII/15/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowników jednostek w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami i w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych.
  Uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Na jej podstawie najniższe wynagrodzenie w wymienionych placówkach wynosi 551 zł, zaś wartość punktu 2,78 zł. Średni wskaźnik wzrostu wynagrodzenia ustalono na poziomie 3%.
  Uchwała Nr XXII/18/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 6/59/00 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie “Miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości na lata 2000-2010”.
  Uchwała weszła w życie i na jej podstawie Prezydent Miasta powołał członków Miejskiej Rady na Rzecz Bezpieczeństwa.


  SPRAWY dot. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  Uruchomiono oddzielne konto celem przekazywnia przez sposnorów środków na powstanie miejskiego monitoringu. Na 6 kwietnia zaplanowano pokaz działania monitoringu wizyjnego, który odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Po nim zostanie opracowany i przedstawiony do zatwierdzenia harmonogram realizacji przedsięwzięcia w mieście.
  Prezydent Miasta uczestniczył w spotkaniu prezydentów i wójtów zainteresowanych wspólną gospodarką odpadami i działaniami Związku Międzygminnego “Utylizator”.
  Prezydent Miasta otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska informację o akceptacji aplikacji na środki unijne z Funduszu Spójności na szczeblu ministerialnym. Sprawa dotyczy wniosku na kanalizację złożonego przez naszą gminę wpólnie z gminą Skarżysko Kościelne. Jednocześnie kierownictwo Wojewódzkiego Funduszu poinformowało nas o pomocy technicznej ze strony ekspertów i formach zapłaty za ich dalsze działania przy naszym wniosku.


  SPRAWY RÓŻNE
  Prezydent Miasta patronował informacyjno-warsztatowemu seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pn. “Fundusze strukturalne szansą na sukces Twojej firmy”. Bezpłatne seminarium wzbudziło duże zainteresowanie przedsiębiorców, a odbyło się w Miejskim Centrum Kultury.
  Prezydent Miasta wspólnie z przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Haliną Karpińską i swoim zastępcą Bogusławem Ciokiem przyjął grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13, opiekunkę Samorządu Uczniowskiego i dyrektora placówki. Najmłodszym wręczono dyplom i upominki, jako nagrody za ich zaangażowanie na rzecz dzieci z Iraku. Uczniowie SP nr 13 zbierali zabawki i gry, które za pośrednictwem ojca jednego z nich trafiły do ich rówieśników w Iraku.
  Prezydent Miasta oraz jego zastępca Bogusław Ciok byli gospodarzami dorocznego spotkania wielkanocnego ze środowiskiem dziennikarzy działających na terenie Skarżyska.
  Prezydent Miasta uczestniczył w dorocznej wojewódzkiej naradzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem jej Komendanta Wojewódzkiego.  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO


  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.
  Data wprowadzenia: 2005-03-31 1513
  Data upublicznienia: 2005-03-31
  Art. czytany: 2344 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Bień
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna