A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • ROK 2016
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2016r

  Skarżysko – Kamienna 01.03.2016r.

  ZP.271.3.2016.AS
  wszyscy zainteresowani
  =========================

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej , jako prowadzący postępowanie przetargowe informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: „Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2016r.”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro wybrano ofertę : nr 7 Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjno-Handlowe „GRES” ul. Browarska 1B; 26-500 Szydłowiec
  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium okres gwarancji a w związku z powyższym uzyskała najwyższą / maksymalną / liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena – 90 %,okres gwarancji-10%
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  Numer oferty Nazwa(firmy) i adres wykonawcy Liczba pkt. przyznana w kryterium cena Liczba pkt. przyznana w kryterium okres gwarancji Łączna punktacja przyznana ofercie
  1.Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowo -Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomiec , Ostojów 39a; 26-130 Suchedniów 56,49+10 = 66,49 pkt.
  2.Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjno-Handlowe „KOP-TRANS” Jerzy Pijanowski
  ul. Jastrzębia 28; 26-110 Skarżysko-Kamienna Nie przyznano punktów Nie przyznano punktów Nie przyznano punktów
  3.„DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska ul. Szydłowiecka 14; 26-110 Skarżysko-Kamienna 62,51+10 = 72,51pkt.
  4.ALBUD Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna, Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40; 26-067 Strawczyn Nie przyznano punktów Nie przyznano punktów Nie przyznano punktów
  5. Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD Zbigniew Malicki ul. Nowowiejska 67a; 27-200 Starachowice 47,90+10 =57,90 pkt.
  6.FBSerwis S.A ul. Stawki 40; 01-040 Warszawa 86,60+10 =96,50 pkt.
  7.Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjno-Handlowe „GRES” ul. Browarska 1B; 26-500 Szydłowiec 90+10=100 pkt.


  Data wprowadzenia: 2016-03-01 0902
  Data upublicznienia: 2016-03-01
  Art. czytany: 898 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna