A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2015 » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty': 26
1  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-12-18 1059 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
2  „Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń...
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieogran...
2015-11-10 1411 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa III
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-10-22 1341 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa II
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu...
2015-10-22 1321 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa I
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-10-22 1258 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
6  Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-10-20 1507 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
7  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna cz.I;IV;V

Skarżysko – Kamienna 19.10.2015r.

ZP.271.32.2015.AS
...
2015-10-19 1207 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na działkach stanowiących własnośc gminy,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów...oraz pozimowe sprzątanie..
Skarżysko – Kamienna 16.10.2015r.

ZP.271.28.2015.AS
...
2015-10-16 1312 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
9  Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-10-12 1522 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
10  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna cz.I;III;IV;IX

Skarżysko – Kamienna 23.09.2015r.

ZP.271.29.2015.AS
...
2015-09-24 1217 Czytano:1307 razy » Przeczytaj artykuł
11  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r. Cz. II Podcinka koron drzew i wycinka drzew na działkach gminnych

Skarżysko – Kamienna 07.09.2015r.

ZP.271.24.2015.AS
...
2015-09-07 0832 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
12  Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Krasińskiego na odcinku od studni D6 do studni D8 w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko – Kamienna 26.08.2015r.

ZP.271.20.2015.AS
...
2015-08-26 0813 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
13  'Zorganizowanie,prowadzenie i obsługa PSZOK na terenie Skarżyska-Kamiennej......
Skarżysko – Kamienna 26.06.2015 r.
ZP.271.14.2015. EZ

...
2015-06-26 1215 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
14  Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200

Skarżysko – Kamienna 16.06.2015r.

ZP.271.13.2015.AS
...
2015-06-16 0849 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
15  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Skarżysku - Kamiennej , jako prowadzący p...
2015-06-10 0954 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
16  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r

Skarżysko – Kamienna 22.05.2015r.

ZP.271.12.2015.AS
...
2015-05-22 1022 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
17  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2015
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-04-20 1327 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
18  Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-04-14 1331 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zadanie nr 12: Wycena wartości nieruchomości gruntowych na potrzeby naliczania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-03-25 1214 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
20  Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej

Skarżysko – Kamienna 20.03.2015r.

GKI.271.9.2015.AS
...
2015-03-20 0958 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
21  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015r

Skarżysko – Kamienna 18.03.2015r.

GKI.271.10.2015.AS
...
2015-03-19 0924 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
22  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna – część I
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadań 1-5 oraz 7-15 , unieważnienie post...
2015-03-10 1347 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
23  „Naprawa, remonty bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2015r.”

Skarżysko – Kamienna 05.03.2015r.

GKI.271.6.2015.AS
...
2015-03-05 1337 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
24  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko-Kamienna w 2015r.”

Skarżysko – Kamienna 27.02.2015r.

GKI.271.4.2015.AS
...
2015-02-27 0921 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
25  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w załączeniu....
2015-02-11 1234 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
26  Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r
Skarżysko – Kamienna 21.01.2015r.

GKI.271.1.2015.AS

...
2015-01-21 1146 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnione postępowania
Zaproszenie do składania ofert dla postępowań poniżej 30 000 euro
Wstępne ogłoszenie informacyjne
PROFIL NABYWCY
Ostat. 10 wiadomości:

» dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ...
» „Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń...
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa III
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków... Strefa I
» Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku w Skarżysku - Kamiennej
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna cz.I;IV;V
» Zimowe utrzymanie chodników zlokalizowanych na działkach stanowiących własnośc gminy,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów...oraz pozimowe sprzątanie..
» Realizacja zadań opiekuna jednostek koordynacyjnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna cz.I;III;IV;IX
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna