A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2014 » Ogłoszenia o zamówieniu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia o zamówieniu': 32
1  Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-12-19 0736 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
2  Świadczenie w 2015 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-12-10 1254 Czytano:1289 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kam.
2014/S 202-357413
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja za...
2014-10-23 0809 Czytano:1769 razy » Przeczytaj artykuł
4  Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz z obsługą serwisową ...
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014/S 195-344181 opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego U...
2014-10-10 1059 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA
Ogłoszenie o zamówieniu ID:2014-129959 dodane jako załącznik. ...
2014-10-07 0919 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
6  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-26 0958 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
7  Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-25 1042 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
8  Dostawa i montaż stojaków rowerowych i poręczy ochronnej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-24 1241 Czytano:1137 razy » Przeczytaj artykuł
9  Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-24 1121 Czytano:987 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładekdla pieszych oraz pozimowe sprzątaniechodników..w sezonie 2014/2015 st.III
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-22 1412 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zimowe utrzymanie chodnikówprzystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz poziome sprzątanie chodników..w sezonie 2014/2015 st.II
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-22 1329 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz poziome sprzątanie chodników..w sezonie 2014/2015 st.I
dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-09-22 1248 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
13  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna - Wycinka z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-08-04 1330 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
14  Dostawa i montaż wiat rowerowych wraz ze stojakami na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-08-01 0909 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
15  Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-05-14 1435 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
16   Odbudowa ul. Działkowej od ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 0+481
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-05-07 1201 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
17  Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną w Skarżysku-Kamiennej - Etap I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-04-29 1345 Czytano:1228 razy » Przeczytaj artykuł
18  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014.
Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014
Numer og...
2014-04-16 1345 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
19  „ Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby Gminy Skarżysko-Kamienna”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-04-16 1220 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
20  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014 - Podcinka koron drzew.
Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2014 - Podcinka...
2014-04-16 1159 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
21  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-04-01 0951 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
22  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-03-19 1029 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
23  Rozbudowa parkingu w rejonie ulic Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-03-18 1011 Czytano:1394 razy » Przeczytaj artykuł
24  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna- część I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-03-13 1426 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2014r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-02-24 1533 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
26  Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-02-19 0936 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
27  Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w roku 2014.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-02-18 1538 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
28  Dostawa peletu wraz z obsługą c.o. w tym kotłów HDG Bawaria Compact 200
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-02-17 1532 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
29  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. Skarżysko-Kamienna w 2014r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-02-12 1008 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
30  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2014r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-01-31 1012 Czytano:1038 razy » Przeczytaj artykuł
31  Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-01-20 1506 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
32  Prowadzenie zajęć w świetlicach srodowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2014-01-09 1331 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnione postepowania
Zaproszenia do składania oferty poniżej progu 14.000 euro
Zaproszenie do składania ofert poniżej 30000 euro
Wstępne ogłoszenia informacyjne
Ostat. 10 wiadomości:

» Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej w 2015 r
» Świadczenie w 2015 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ...
» Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kam.
» Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz z obsługą serwisową ...
» ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA
» Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
» Dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Metalowców w Skarżysku-Kamiennej
» Dostawa i montaż stojaków rowerowych i poręczy ochronnej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.
» Zimowe utrzymanie chodników,przystanków,skwerów,alejek parkowych,schodów,placów,parkingów,zatok postojowych i kładekdla pieszych oraz pozimowe sprzątaniechodników..w sezonie 2014/2015 st.III
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna