A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet i finanse » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej': 27
1  Uchwała Nr 2615/2017 RIO w Kielcach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżyska-Kamiennej
Treść dostępna w załączeniu...
2017-01-27 1234 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2569/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031
Treść wiadomości dostępna w załączniku....
2016-12-15 1058 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 2568/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2017 rok
Treść wiadomości dostępna w załączniku....
2016-12-15 1053 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 2544/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2016 roku
Treść wiadomości dostępna w załączniku...
2016-09-28 1112 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 13/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok
Uchwała Nr 13/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Ska...
2016-05-05 1021 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr 7/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
UCHWAŁA Nr 7/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu dostęp...
2016-02-23 1239 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 107/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2016-2031
Uchwała Nr 107/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2016-2031 dostępne w załączniku...
2015-12-15 0953 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 106/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2016 rok
Uchwała Nr 106/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2016 rok dostępna w załączniku...
2015-12-15 0951 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
9  Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku
Uchwała Nr 93/2015 V Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dn. 28.09.2015r. - treść dostępna w ...
2015-10-08 0905 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
10  Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kam. za 2014 rok
Treść dostępna w załącznikach...
2015-05-07 1001 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 68/2015 RIO w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżyska-Kamiennej
Treść dostępna w załączniku...
2015-03-31 1158 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
12  Opinia RIO o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028
treść w załączniku...
2014-12-23 1132 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
13  Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
treść w załączniku...
2014-12-23 1128 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała RIO Nr 38/2014 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kam. za I półrocze 2014 r.
Treść z załącznikach...
2014-10-09 1114 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 16/2014 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013
Uchwała Nr 16/2014 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 w załączeniu...
2014-05-12 0839 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 58/2013 RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-12-18 0749 Czytano:1024 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 57/13 RIO w sprawie opinii o projekcie WPF 2014
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-12-16 1602 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 56/13 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu 2014
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-12-16 1559 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
19   Uchwała Nr 63/2013 RIO w Kielcach w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-10-17 0850 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 16/2013 RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wyk.budżetu za 2012
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-06-26 1132 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 11/2013 RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-06-26 1129 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 196/12 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały o WPF na lata 2013-2026
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-06-26 1127 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 192/12 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2013
Treść dostępna w załącznikach ...
2013-06-26 1124 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 183/12 RIO w Kielcach w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012
Treść opinii dostępna w załącznikach ...
2013-06-26 1118 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 115/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok
Treść tematu dostępna w załączniku...
2012-05-29 1130 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 114/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku RIO w sprawie opinii o projekcje uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia wieloletniej prognzy finansowej miasta na lata 2012-2030
Treść tematu dostępna w załączniku...
2012-05-29 1127 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 113/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok
Treść tematu dostępna w załączniku...
2012-05-29 1124 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet
Podstawowe informacje
Realizacja planowanych dochodów
Realizacja planowanych wydatków
Podatki i opłaty lokalne
Dotacje z budżetu
Fundusze
Procedura budżetowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr 2615/2017 RIO w Kielcach z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skarżyska-Kamiennej
» Uchwała Nr 2569/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031
» Uchwała Nr 2568/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko Kamienna na 2017 rok
» Uchwała Nr 2544/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2016 roku
» Uchwała Nr 13/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok
» UCHWAŁA Nr 7/2016 RIO w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
» Uchwała Nr 107/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2016-2031
» Uchwała Nr 106/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2016 rok
» Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku
» Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Skarżyska-Kam. za 2014 rok
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna