A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2012 » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia': 20
1  Dostawa materiałów biurowych
Skarżysko-Kamienna: Dostawa materiałów biurowych
Numer ogłoszenia: 263381 - 2012; data zamieszc...
2012-12-12 1219 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 228035-2012 z dnia 2012-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-11-19 0927 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 365806-2012 z dnia 2012-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-10-24 0932 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 365888-2012 z dnia 2012-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-10-24 0929 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 205615-2012 z dnia 2012-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-10-24 0904 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
6  Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 333682-2012 z dnia 2012-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-10-09 1051 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
7  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w 2012 roku.
Skarżysko-Kamienna: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2012-07-05 1016 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
8  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 168278-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-06-25 1441 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
9  Przebudowa ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87655-2012 z dnia 2012-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-05-31 0909 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87387-2012 z dnia 2012-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-05-29 0910 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
11  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część IV
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124190-2012 z dnia 2012-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-05-23 1424 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
12  Budowa chodnika wzdluż drogi nr 42 na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 92652-2012 z dnia 2012-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-05-08 1318 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
13  Kompleksowy nadzór inwestorksi nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2'
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 99846-2012 z dnia 2012-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-05-04 1138 Czytano:1599 razy » Przeczytaj artykuł
14  Wykonanie robót remontowych wynikających z przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 60316-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-04-11 1248 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
15  Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40271-2012 z dnia 2012-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-03-27 1150 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
16  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna - część I.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52584-2012 z dnia 2012-02-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-03-26 1126 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 47921-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-03-21 1128 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
18  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzen bezpieczenstwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24573-2012 z dnia 2012-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2012-03-06 0834 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
19  Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróznianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 321941-2011 z dnia 2011-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2012-01-10 0905 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
20  Dostawa i montaż gablot do celów ekspozycyjnych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I Zadanie 3 - Muzeum im. Orła Białego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączeniu...
2012-01-05 0927 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenia do składania ofert ponniżej progu 14.000 euro.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnione postępowania przetargowe
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Dostawa materiałów biurowych
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
» Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
» Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w 2012 roku.
» Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.
» Przebudowa ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna