A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2012 » Ogłoszenia o zamówieniu (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia o zamówieniu': 48
1  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-12-19 1226 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-10-26 1156 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk – 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami
Ogłoszenie o zamówienie wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załączeniu....
2012-10-18 1114 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA
Ogłoszenie:
przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 5 październ...
2012-10-10 1210 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0954 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0936 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0921 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-21 0912 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-19 1316 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-29 1045 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
11  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-09 1145 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania... - m a t e r i a ł y b i u r o w e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-09 1011 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
13  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-06-08 1259 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rozbudowa systemu zabezpieczeń danych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-06-06 1200 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
15  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-05-23 1127 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
16  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część IV
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-19 1022 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
17  Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-19 1019 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
18  Przebudowa ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-18 1054 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-18 0814 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - z a j ę c i a l o g o p e d y c z n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1448 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ...- z a j ę c i a k o r e k c y j n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1436 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - t r u d n o ś c i m a t e m a t y c z n
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1337 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - r e k w i z y t y s c e n o g r a f i c
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1314 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - d y s l e k s j a
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1254 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - t a b l e t y i n t e r a k t y w n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1233 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - m a t e r i a ł y b i u r o w e.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1204 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - s z k o l n e i n s t r u m e n t y m u
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1150 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - z a j ę c i a m a t e m a t y c z n o -
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1134 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
29  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-30 1118 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-29 1130 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
31  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-28 1442 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
32  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna.
Skarżysko-Kamienna: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysk...
2012-03-26 1537 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
33  Budowa chodnika wzdluż drogi nr 42 na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-26 0945 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
34  Usuwanie , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-20 1036 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
35  Wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości, dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-15 0954 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
36  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-15 0920 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
37  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO – KAMIENNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu...
2012-03-12 1633 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
38  Wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości
...
2012-03-06 1025 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-29 1131 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
40  Wykonanie robót remontowych wynikających z przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-29 0942 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
41  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna - część I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-22 0938 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
42  Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-20 1051 Czytano:1219 razy » Przeczytaj artykuł
43  Wycinka z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-15 1012 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
44  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-09 1416 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
45  Dostawa materiałów biurowych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-09 1007 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
46  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-01 1044 Czytano:1280 razy » Przeczytaj artykuł
47  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzen bezpieczenstwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-01-30 0953 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
48  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-01-26 1232 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenia do składania ofert ponniżej progu 14.000 euro.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnione postępowania przetargowe
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
» Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk – 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami
» ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna