A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2012 » Ogłoszenia o zamówieniu (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia o zamówieniu': 48
1  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-12-19 1226 Czytano:1204 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-10-26 1156 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk – 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami
Ogłoszenie o zamówienie wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załączeniu....
2012-10-18 1114 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA
Ogłoszenie:
przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 5 październ...
2012-10-10 1210 Czytano:1636 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0954 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0936 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-26 0921 Czytano:1134 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-21 0912 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-09-19 1316 Czytano:1116 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-29 1045 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
11  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-09 1145 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania... - m a t e r i a ł y b i u r o w e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-08-09 1011 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
13  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-06-08 1259 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
14  Rozbudowa systemu zabezpieczeń danych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-06-06 1200 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
15  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-05-23 1127 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
16  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna - część IV
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-19 1022 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
17  Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-19 1019 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
18  Przebudowa ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-18 1054 Czytano:1455 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-18 0814 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - z a j ę c i a l o g o p e d y c z n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1448 Czytano:1080 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ...- z a j ę c i a k o r e k c y j n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1436 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - t r u d n o ś c i m a t e m a t y c z n
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1337 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - r e k w i z y t y s c e n o g r a f i c
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1314 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - d y s l e k s j a
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1254 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - t a b l e t y i n t e r a k t y w n e
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1233 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - m a t e r i a ł y b i u r o w e.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1204 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - s z k o l n e i n s t r u m e n t y m u
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1150 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania ... - z a j ę c i a m a t e m a t y c z n o -
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-04-12 1134 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
29  Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I, Zadanie 1 i 2
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-30 1118 Czytano:1168 razy » Przeczytaj artykuł
30  Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-29 1130 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
31  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-28 1442 Czytano:1089 razy » Przeczytaj artykuł
32  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna.
Skarżysko-Kamienna: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysk...
2012-03-26 1537 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
33  Budowa chodnika wzdluż drogi nr 42 na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-26 0945 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
34  Usuwanie , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-20 1036 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
35  Wykonanie geodezyjnych podziałów nieruchomości, dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-15 0954 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
36  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-03-15 0920 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
37  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO – KAMIENNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu...
2012-03-12 1633 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
38  Wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie opracowania geodezyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości
...
2012-03-06 1025 Czytano:552 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zamiatanie ulic gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-29 1131 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
40  Wykonanie robót remontowych wynikających z przeglądów okresowych obiektów mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-29 0942 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
41  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżysko-Kamienna - część I
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-22 0938 Czytano:1207 razy » Przeczytaj artykuł
42  Przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-20 1051 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
43  Wycinka z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-15 1012 Czytano:1241 razy » Przeczytaj artykuł
44  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-09 1416 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
45  Dostawa materiałów biurowych
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-09 1007 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
46  Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-02-01 1044 Czytano:1619 razy » Przeczytaj artykuł
47  Bieżące utrzymanie, konserwację i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzen bezpieczenstwa ruchu drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2012r
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-01-30 0953 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
48  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zam...
2012-01-26 1232 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Ogłoszenia o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaproszenia do składania ofert ponniżej progu 14.000 euro.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnione postępowania przetargowe
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
» Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk – 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami
» ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów, parkingów, zatok postoj.i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 strefaIII
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa II
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna