A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2009 » ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o udzieleniu zamówienia': 84
1  Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 238381-2009 z dnia 2009-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2010-01-06 1337 Czytano:1937 razy » Przeczytaj artykuł
2  Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2010 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 426992-2009 z dnia 2009-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2010-01-05 1351 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
3  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Mi...
2010-01-04 1416 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
4  Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 386736-2009 z dnia 2009-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2010-01-04 1051 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
5  Budowa odwodnienia ulicy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 386696-2009 z dnia 2009-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2010-01-04 0957 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
6  Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 395488-2009 z dnia 2009-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-12-16 1100 Czytano:1076 razy » Przeczytaj artykuł
7  „Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta Skarżyska – Kamiennej”
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 198491-2009 z dnia 2009-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-12-09 1226 Czytano:2320 razy » Przeczytaj artykuł
8  Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 386628-2009 z dnia 2009-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-12-07 0932 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa III
Ogłoszenie w załączeniu....
2009-12-02 1011 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
10   Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa II
Ogłoszenie w załączeniu...
2009-11-30 0917 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa I
Ogłoszenie w załączeniu...
2009-11-30 0833 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
12  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamienn...
2009-11-19 1027 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
13  „Budowa linii oświetleniowej w ul. Szpitalnej w Skarżysku -Kamiennej'.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 164601-2009 z dnia 2009-09-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-11-12 1355 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
14  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011 – Strefa III
Ogłoszenie w załączeniu...
2009-11-12 1118 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
15  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne....

Ogłoszenie w załączeniu...
2009-11-12 1059 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
16  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011 – Strefa I
ogłoszenie w załączeniu...
2009-11-12 1053 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wykonanie ocieplenia i wymiana parapetów zewnętrznych w budynku przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 167507-2009 z dnia 2009-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-11-10 1255 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
18  Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 153401-2009 z dnia 2009-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-11-04 1227 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
19  Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Moniuszki .
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 166003-2009 z dnia 2009-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-11-02 1311 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
20  Remont chodnika i zatoki postojowej w ul. Żwirki i Wigury w Skarżysku - Kamiennej - pawilon - strona północna.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 146189-2009 z dnia 2009-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-10-12 1216 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
21  Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 145093-2009 z dnia 2009-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-10-12 1158 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
22  Remont chodnika i alejki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 138013-2009 z dnia 2009-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-29 1403 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
23  Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Krasińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku wzdłuż bloku nr 13 -rejon skrzyżowania z ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 232130-2009 z dnia 2009-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-28 1515 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
24  Remont chodnika w ul. Sikorskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku wzdłuż bloku nr 14 oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego i Norwida.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 232048-2009 z dnia 2009-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-28 1504 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
25  Remont chodnika w ul. Chałubińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Jaracza do ul. Młodzawy -strona zachodnia
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 232088-2009 z dnia 2009-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-28 1449 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
26  Utwardzenie terenu Przedszkola Publicznego Nr 7 przy ul. Zielnej 27 w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 259434-2009 z dnia 2009-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-28 1436 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
27  Budowa linii oświetleniowej w ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140189-2009 z dnia 2009-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-28 1227 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
28  Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 ul. Sportowa 34 w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 277586-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-24 1229 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
29   Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ulicy Spornej do Sokolej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 131535-2009 z dnia 2009-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-23 1250 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
30  Dostawa i montaż wiat przystankowych..
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 273066-2009 z dnia 2009-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-21 1059 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
31  „Remont chodnika w ul. 1-go Maja w Skarżysku – Kam. na odcinku od ul. Żurawiej do bazy MKS - strona północna”
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 229948-2009 z dnia 2009-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-18 1139 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
32  Remont chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Górniczej w Skarżysku-Kamiennej .....
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246302-2009 z dnia 2009-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-08 1333 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
33  Przebudowa ul. Dygasińskiego i Nowej w Skarżysku-Kamiennej..
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 177844-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-09-08 1003 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
34  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko-Kamienna
Dz.U./S S169
03/09/2009
243243-2009-PL
Wspólnoty Europejskie – Usługi – Udzielenie ...
2009-09-07 0944 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
35  Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Podjazdowej do ul. Staszica - strona północna.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 228138-2009 z dnia 2009-07-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-08-26 1419 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
36  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa ul. Szarych Szeregów
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 206422-2009 z dnia 2009-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-08-21 1127 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
37  Wykonanie zagospodarowania zieleni terenu przy ul. Moniuszki oraz skweru trójkąt przy ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 118611-2009 z dnia 2009-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-08-21 1051 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
38  „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej”.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178400-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłosz...
2009-08-05 1353 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
39  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku – Kamiennej ”
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 205490-2009 z dnia 2009-06-24 r. Ogłosz...
2009-08-05 1306 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
40  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Prusa, Norwida, ...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 159034-2009 z dnia 2009-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-21 1117 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
41  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Apteczna, Norwida, ...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 159076-2009 z dnia 2009-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-21 1016 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika w ul. Piłsudskiego - Krasińskiego oraz w ul. Asnyka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 199478-2009 z dnia 2009-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-21 1000 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
43  Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika przy ul. Tysiąclecia przy pomniku Harcerza oraz przy CKP w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 203718-2009 z dnia 2009-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-20 1205 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
44  Budowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Norwida i ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181002-2009 z dnia 2009-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-13 1119 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
45  Konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie separatorów i studni rewizyjnych
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 196000-2009 z dnia 2009-06-17 r. Ogłosz...
2009-07-10 1255 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
46  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 185714-2009 z dnia 2009-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-06 1102 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
47  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 148146-2009 z dnia 2009-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-06 1048 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
48  „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków położonych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna”
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179456-2009 z dnia 2009-06-05 r. Ogłosz...
2009-07-02 1003 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
49  „Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009r”.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139164-2009 z dnia 2009-05-08 r. Ogłosz...
2009-07-02 0943 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
50  Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178894-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-07-02 0852 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
51  Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115396-2009 z dnia 2009-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-06-16 1426 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
52  Usługi poligraficzne ...
Warszawa: Usługi poligraficzne podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Num...
2009-06-10 1351 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
53  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26 w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 116564-2009 z dnia 2009-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-06-09 0815 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
54  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Orlej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 148196-2009 z dnia 2009-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu ...
2009-06-08 1143 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
55  Przebudowa ul. Klonowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 116310-2009 z dnia 2009-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu ...
2009-06-08 1116 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
56  Przebudowa ul. Aptecznej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 116150-2009 z dnia 2009-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu ...
2009-06-08 1104 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
57  Przebudowa ul. Niskiej w Skarżysku-Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115932-2009 z dnia 2009-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu ...
2009-06-08 1043 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
58  Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu Piękna-Bobowskich w Skarżysku-Kamiennej.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 92448-2009 z dnia 2009-04-06 r. Ogłoszenie o za...
2009-05-20 1343 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
59  „Budowa budynku wielorodzinnego z komunikacją wewnętrzną na działkach o nr. ewiden. 12/14 i 24/4
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 29241-2009 z dnia 2009-01-28 r. Ogłoszenie o za...
2009-05-12 1326 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
60  Remonty cząstkowe chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61038-2009 z dnia 2009-03-13 r. Ogłoszenie o za...
2009-05-12 1259 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
61  Sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88932-2009 z dnia 2009-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-05-12 1010 Czytano:1048 razy » Przeczytaj artykuł
62  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 99778-2009 z dnia 2009-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-05-06 1447 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
63  Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 ul. Okrzei 4 w Skarżysku-Kamiennej.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 28850-2009 z dnia 2009-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-04-15 0915 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
64  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz z częścią ulic Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku- Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla...
2009-04-14 1002 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
65  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta w Skarżysku...
2009-04-14 1001 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
66  Wykonanie remontów istniejących nawierzchni dróg żużlowych i gruntowych gminnych w mieście Skarżysku-Kamienna w 2009 roku.
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie remontów istniejących nawierzchni dróg żużlowych i gruntowych gm...
2009-04-14 0959 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
67  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej - Etap I
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48909-2009 z dnia 2009-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-04-08 1453 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
68  Wycinka z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 49760-2009 z dnia 2009-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-04-08 0842 Czytano:1021 razy » Przeczytaj artykuł
69  Konserwacja kanalizacji deszczowej
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59624-2009 z dnia 2009-03-12 r. Ogłoszenie o za...
2009-04-03 0802 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
70  Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Skarżysko - Kamienna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 50958-2009 z dnia 2009-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-04-02 1001 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
71  „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków położonych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna”
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48842-2009 z dnia 2009-03-04 r. Ogłoszenie o za...
2009-03-31 0916 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
72  Dostawa materiałow eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamienn...
2009-03-31 0836 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
73  Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej - Etap I

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 19000-2009 z dnia 2009-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu...
2009-03-30 1301 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 roku
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 45340-2009 z dnia 2009-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-03-30 0948 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
75  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2009 r.“
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 23520-2009 z dnia 2009-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-03-23 1530 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
76  Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 31804-2009 z dnia 2009-02-18 r. Ogłoszenie o za...
2009-03-23 1319 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
77  Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 28417-2009 z dnia 2009-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-02-26 0906 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
78  Bieżące sprzątanie miejsc znajdujących się w rejonie Targowiska Miejskiego Przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej w 2009 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 28517-2009 z dnia 2009-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-02-25 1318 Czytano:888 razy » Przeczytaj artykuł
79  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mieście Skarżysku-Kamiennej w 2009 roku.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 12157-2009 z dnia 2009-0...
2009-02-17 1344 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
80  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27919-2009 z dnia 2009-01-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-02-17 1011 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
81  Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8981-2009 z dnia 2009-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ...
2009-02-16 1413 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
82  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Mi...
2009-01-08 1536 Czytano:2643 razy » Przeczytaj artykuł
83  Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2009 r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 375259-2008 z dnia 2008-12-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu -...
2009-01-08 1152 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
84  Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2009r.
Skarżysko-Kamienna: Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Skar...
2009-01-07 0842 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
zapytanie o cenę poniżej kwot z art. 11 ust. 8
Unieważnione postępowania przetargowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.
» Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2010 r.
» Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
» Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej.
» Budowa odwodnienia ulicy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej.
» Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
» „Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta Skarżyska – Kamiennej”
» Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa III
» Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa II
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna