A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia Publiczne » Rok 2009 » ogłoszenia o zamówieniu (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o zamówieniu': 83
1  Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010r
Skarżysko - Kamienna: Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urz...
2009-12-23 0912 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
2  Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2010 r.
Skarżysko-Kamienna: Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót p...
2009-12-11 1524 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
3  Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.
Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejsk...
2009-12-09 1402 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
4  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rekultywacja terenu byłego ...
2009-11-24 0919 Czytano:1704 razy » Przeczytaj artykuł
5  Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Skarżysko-Kamienna: Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek org...
2009-11-16 1525 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-K...
2009-11-10 1514 Czytano:4231 razy » Przeczytaj artykuł
7  Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Ska...
2009-11-05 1619 Czytano:1418 razy » Przeczytaj artykuł
8  Budowa odwodnienia ulicy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Budowa odwodnienia ulicy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżys...
2009-11-05 1546 Czytano:1331 razy » Przeczytaj artykuł
9  Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
...
2009-11-05 1522 Czytano:1101 razy » Przeczytaj artykuł
10  Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta Skarżyska - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta Skarżyska - Kamienne...
2009-11-05 0809 Czytano:1931 razy » Przeczytaj artykuł
11   Dostawa i montaż nowego lodowiska sezonowego wraz z przenośnym zadaszeniem, widownią oraz oświetleniem
02/10/2009 S190 Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

...
2009-10-02 1021 Czytano:1467 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wykonanie ocieplenia i wymiana parapetów zewnętrznych w budynku przy ul. Zielnej 12 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie ocieplenia i wymiana parapetów zewnętrznych w budynku przy ul. Ziel...
2009-10-01 1336 Czytano:1420 razy » Przeczytaj artykuł
13  Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Moniuszki.
Skarżysko-Kamienna: Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamie...
2009-09-30 0900 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
14  „Budowa linii oświetleniowej w ul. Szpitalnej w Skarżysku -Kamiennej'.
Skarżysko-Kamienna: Budowa linii oświetleniowej w ul. Szpitalnej w Skarżysku-Kamiennej
Numer og...
2009-09-28 1134 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa III
22/09/2009 S182 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
I. II. III....
2009-09-22 0935 Czytano:1612 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów i kładek dla pieszych oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa II
22/09/2009 S182 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
I. II. III....
2009-09-22 0926 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, placów, parkingów oraz pozimowe sprzątanie w sezonie 2009/2010 - strefa I
19/09/2009 S181 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

* I....
2009-09-21 0826 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
18  Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
Num...
2009-09-11 1112 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
19  Remont chodnika i zatoki postojowej w ul. Żwirki i Wigury w Skarżysku - Kamiennej - pawilon - strona północna.
Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika i zatoki postojowej w ul. Żwirki i Wigury w Skarżysku - Kamie...
2009-09-03 0929 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
20  Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa.
Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkow...
2009-09-02 0902 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
21  Budowa linii oświetleniowej w ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Budowa linii oświetleniowej w ul. Wojska Polskiego w Skarżysku-Kamiennej
Num...
2009-08-26 1057 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
22  Remont chodnika i alejki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej.
Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika i alejki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Langiewicza w Skarży...
2009-08-21 1337 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
23  Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
 

Skarżysko-Kamienna: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr...
2009-08-18 1219 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
24  Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12 ul. Sportowa 34 w Skarżysku-Kamiennej
 

Skarżysko-Kamienna: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publiczne...
2009-08-13 1142 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
25   Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ulicy Spornej do Sokolej.
Skarżysko-Kamienna: Remont (renowację) kanału deszczowego w ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamie...
2009-08-11 1320 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
26  Dostawa i montaż wiat przystankowych.
Skarżysko-Kamienna: Dostawa i montaż wiat przystankowych
Numer ogłoszenia: 273066 - 2009; data z...
2009-08-10 1512 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
27  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz dróg powiatowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne ...Strefa II
04/08/2009 S147 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
• I. ...
2009-08-04 1326 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
28  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011 – Strefa I
01/08/2009 S146 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
• I. ...
2009-08-01 1021 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
29  Świadczenie usług przy zimowym, kompleksowym utrzymaniu jezdni dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w sezonie zimowym 2009/2010 oraz 2010/2011 – Strefa III
01/08/2009 S146 Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
• I. ...
2009-08-01 1009 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
30  Utwardzenie terenu Przedszkola Publicznego Nr 7 przy ul. Zielnej 27 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Utwardzenie terenu Przedszkola Publicznego Nr 7 przy ul. Zielnej 27 w Skarżysk...
2009-07-30 1004 Czytano:1527 razy » Przeczytaj artykuł
31  Wykonanie zagospodarowania zieleni terenu przy ul. Moniuszki oraz skweru trójkąt przy ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie zagospodarowania zieleni terenu przy ul. Moniuszki oraz skweru trójk...
2009-07-23 1238 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
32  Remont chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Górniczej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Kochanowskiego (chodnik-strona północna)
Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Górniczej w Skarżysku...
2009-07-21 0915 Czytano:1124 razy » Przeczytaj artykuł
33  Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Krasińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku wzdłuż bloku nr 13 -rejon skrzyżowania z ul. Sikorskiego.
 

Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika i schodów terenowych w ul. Krasi...
2009-07-10 1104 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
34  Remont chodnika w ul. Sikorskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku wzdłuż bloku nr 14 oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Krasińskiego i Norwida.
 

Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. Sikorskiego w Skarżysku - K...
2009-07-10 1033 Czytano:835 razy » Przeczytaj artykuł
35  Remont chodnika w ul. Chałubińskiego w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Jaracza do ul. Młodzawy -strona zachodnia
 

Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. Chałubińskiego w Skarżysk...
2009-07-10 0905 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
36  „Remont chodnika w ul. 1-go Maja w Skarżysku – Kam. na odcinku od ul. Żurawiej do bazy MKS - strona północna”
 

Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. 1-go Maja w Skarżysku - ...
2009-07-09 0919 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
37  Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Podjazdowej do ul. Staszica - strona północna.
 

Skarżysko-Kamienna: Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysk...
2009-07-08 1020 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
38  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna
1 / 18 SIMAP2_gmina1...
2009-06-26 1402 Czytano:1306 razy » Przeczytaj artykuł
39  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa ul. Szarych Szeregów w Skarżysku - Kamiennej i Przebudowa ul. Organizacji Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa ul...
2009-06-24 1504 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
40  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastruk...
2009-06-24 1218 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
41  Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika przy ul. Tysiąclecia przy pomniku Harcerza oraz przy CKP w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika przy ul. Tysiąclecia przy pomniku ...
2009-06-22 1206 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
42  Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika w ul. Piłsudskiego - Krasińskiego oraz w ul. Asnyka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie zagospodarowania zieleni trawnika w ul. Piłsudskiego - Krasińskiego...
2009-06-18 1448 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
43  Konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie kanałów deszczowych, czyszczenie separatorów i studni rewizyjnych
 

Skarżysko-Kamienna: Konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie kanał...
2009-06-17 1235 Czytano:1761 razy » Przeczytaj artykuł
44  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa...
2009-06-09 1429 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
45  Budowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Norwida i ul. Sikorskiego.
 

Skarżysko-Kamienna: Budowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w...
2009-06-05 1333 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
46  „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków położonych na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna”
 

Skarżysko-Kamienna: Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierający...
2009-06-05 0859 Czytano:1757 razy » Przeczytaj artykuł
47  Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych
Skarżysko-Kamienna: Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych
Numer ogło...
2009-06-03 1428 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
48  „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej”.
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178496-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogłoszenie o z...
2009-06-03 1318 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
49  Przebudowa ul. Dygasińskiego i Nowej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Dygasińskiego i Nowej w Skarżysku-Kamiennej
Numer ogłoszenia...
2009-06-03 1102 Czytano:1395 razy » Przeczytaj artykuł
50  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Apteczna, Norwida ...
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ...
2009-05-21 0812 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
51  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Prusa, Norwida, Piłsudskiego ...
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ...
2009-05-21 0752 Czytano:925 razy » Przeczytaj artykuł
52  Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego
Warszawa: Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na teren...
2009-05-14 1207 Czytano:1062 razy » Przeczytaj artykuł
53  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Orlej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ...
2009-05-14 1045 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
54  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ...
2009-05-14 1034 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
55  'Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009r.'
 

Skarżysko-Kamienna: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego ulic gminnych mi...
2009-05-08 1153 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
56  Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Warszawa: Transport osobowy podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Numer o...
2009-04-30 1622 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
57  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w ki...
2009-04-22 1305 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
58  Przebudowa ul. Klonowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Klonowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Jesionowej do ...
2009-04-22 1218 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
59  Przebudowa ul. Aptecznej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Aptecznej w Skarżysku-Kamiennej
Numer ogłoszenia: 116150 - 20...
2009-04-22 1143 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
60  Przebudowa ul. Niskiej w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Niskiej w Skarżysku-Kamiennej
Numer ogłoszenia: 115932 - 2009...
2009-04-22 1052 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
61  Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 w Skarż...
2009-04-22 0830 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
62  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Nume...
2009-04-09 1251 Czytano:1145 razy » Przeczytaj artykuł
63  Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu Piękna-Bobowskich w Skarżysku-Kamiennej.
 

Skarżysko-Kamienna: Budowa oświetlenia ulicznego w osiedlu Piękna-Bobowsk...
2009-04-06 1038 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
64  Sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna.
Skarżysko-Kamienna: Sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna
N...
2009-04-02 1134 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
65  Remonty cząstkowe chodników, krawężników, obrzeży i podbudów w pasie drogowym ulic na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.
 

Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe chodników, ...
2009-03-13 0842 Czytano:1172 razy » Przeczytaj artykuł
66  Konserwacja kanalizacji deszczowej
 

Skarżysko-Kamienna: Konserwacja kanalizacji deszczo...
2009-03-12 1055 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
67  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej - Etap I
Skarżysko-Kamienna: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Budowa dróg wraz z infrastruk...
2009-03-11 1508 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
68  Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Skarżysko - Kamienna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Skarżysko-Kamienna: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Skarżysko - Kamienna wraz z j...
2009-03-05 1210 Czytano:1427 razy » Przeczytaj artykuł
69  Wycinka z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
Skarżysko-Kamienna: Wycinka z terenu miasta Skarżyska - Kamiennej drzew zagrażających bezpiecze...
2009-03-04 1443 Czytano:1212 razy » Przeczytaj artykuł
70  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz z częścią ulic Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku- Kamiennej.
 

Skarżysko-Kamienna: Budowa sieci kanalizacji sanita...
2009-03-04 1129 Czytano:1342 razy » Przeczytaj artykuł
71  Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków położonych na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna.
 

Skarżysko-Kamienna: Demontaż, transport i utylizac...
2009-03-04 1017 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 roku
Skarżysko-Kamienna: Zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 roku
...
2009-03-02 1014 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
73   Wykonanie remontów istniejących nawierzchni dróg żużlowych i gruntowych gminnych w mieście Skarżysku-Kamienna w 2009 roku.
 

Skarżysko-Kamienna: Wykonanie remontów istniejący...
2009-02-26 0937 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
74  Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Konarskiego w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Remont ul. Norwida w zakresie jezdni na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy...
2009-02-18 0918 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
75  Termomodernizacja budynku Przedszkola ublicznego Nr 10 ul. Okrzei 4 w Skarżysku-Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Termomodernizacja budynku Przedszkola ublicznego Nr 10 ul. Okrzei 4 w Skarżysk...
2009-02-16 1112 Czytano:1588 razy » Przeczytaj artykuł
76  Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 r
Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 r
...
2009-02-10 1439 Czytano:1388 razy » Przeczytaj artykuł
77  Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej - Etap I
Skarżysko-Kamienna: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w S...
2009-02-05 1438 Czytano:1703 razy » Przeczytaj artykuł
78  „Budowa budynku wielorodzinnego z komunikacją wewnętrzną na działkach o numerach ewidencyjnych 12/14 i 24/4 przy ulicy Sportowej w Skarżysku-Kamiennej”.
Skarżysko-Kamienna: Budowa budynku wielorodzinnego z komunikacją wewnętrzną z instalacjami: wodo...
2009-01-28 0933 Czytano:1603 razy » Przeczytaj artykuł
79   Bieżące sprzątanie miejsc znajdujących się w rejonie Targowiska Miejskiego Przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej w 2009 r.
Skarżysko-Kamienna: Bieżące sprzątanie miejsc znajdujących się w rejonie Targowiska Miejskiego...
2009-01-27 1148 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
80  Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2009 r.
Skarżysko-Kamienna: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejsk...
2009-01-27 1043 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
81  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna
Skarżysko-Kamienna: Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysk...
2009-01-26 1512 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
82  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mieście Skarżysku-Kamiennej w 2009 roku.
Skarżysko-Kamienna: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mie...
2009-01-12 1252 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
83  Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Numer ogłoszeni...
2009-01-08 1514 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
zapytanie o cenę poniżej kwot z art. 11 ust. 8
Unieważnione postępowania przetargowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010r
» Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2010 r.
» Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r.
» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej
» Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
» Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej
» Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej
» Budowa odwodnienia ulicy w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej
» Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej
» Wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic miasta Skarżyska - Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna