A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi - archiwum do 2008 » Rok 2007 » ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o udzieleniu zamówienia': 55
1  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP
file:///C:/DOCUME~1/User/USTAWI~1/Temp/260134_2007.html 1 z 2 2007-12-31 09:42 Skarżysko-Kamienna: ...
2007-12-31 0956 Czytano:1590 razy » Przeczytaj artykuł
2  Dostawa sprzętu komputerowego
Urząd Zamówień Publicznych http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=1145994 1 ...
2007-12-27 1115 Czytano:1434 razy » Przeczytaj artykuł
3  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na działce nr 12/14 przy ul. Sportowej w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku mieszkalnego z przeznac...
2007-12-21 1054 Czytano:3894 razy » Przeczytaj artykuł
4  Przebudowa piętra dla potrzeb Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy
Skarżysko-Kamienna: Przebudowa piętra dla potrzeb Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy
Numer...
2007-12-13 1223 Czytano:1371 razy » Przeczytaj artykuł
5  Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejsce istniejącej kładki dla pieszych przez rzekę Kamionkę
Skarżysko-Kamienna: Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejsce istniejącej kładki dla pieszych prz...
2007-12-07 1107 Czytano:1856 razy » Przeczytaj artykuł
6  Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta
Skarżysko-Kamienna: Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta
Numer ogłoszenia: 242125 - 200...
2007-12-06 0808 Czytano:1640 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Gminy Skarżysko - Kamienna przy ul. Żródlanej 5
Skarżysko-Kamienna: Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Gminy Skarżysko ...
2007-11-30 0750 Czytano:1391 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wymiana okien w lokalach mieszkalnych Gminy Skarżysko - Kamienna
Skarżysko-Kamienna: Wymiana okien w lokalach mieszkalnych Gminy Skarżysko - Kamienna
Numer ogłos...
2007-11-27 0900 Czytano:1504 razy » Przeczytaj artykuł
9  Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych do wykupu
Skarżysko-Kamienna: Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych do wykupu
Num...
2007-11-27 0747 Czytano:1518 razy » Przeczytaj artykuł
10  Remont linii oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Przylesie w Skarżysku - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Remont linii oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Przylesie w Skarżysku -...
2007-10-26 0907 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, ulic gminnych na interwencję mieszkańców
Skarżysko-Kamienna: Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, ulic g...
2007-10-25 1358 Czytano:1159 razy » Przeczytaj artykuł
12  Remonty chodników na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Skarżysko-Kamienna: Remonty chodników na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
Numer ogłoszenia:...
2007-10-25 1333 Czytano:1865 razy » Przeczytaj artykuł
13   “Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”
Skarżysko-Kamienna: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
Numer ogłoszenia: 174186 - 20...
2007-09-24 1000 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
14   Konserwacja rowów przyulicznych dróg oraz działek gminnych miasta Skarżysko - Kamienna
Skarżysko-Kamienna: Konserwacja rowów przyulicznych dróg oraz działek gminnych miasta Skarżysko...
2007-09-24 0932 Czytano:2465 razy » Przeczytaj artykuł
15  Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Słowackiego...
Skarżysko-Kamienna: Budowa kanalizacji deszczowej w rjonie skrzyżowania Al. Niepodległości i ul....
2007-09-17 1044 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
16  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej zwanego “Kopernika po wschodniej stronie”
Skarżysko-Kamienna:
“Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obsza...
2007-09-17 0936 Czytano:2755 razy » Przeczytaj artykuł
17  Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
Skarżysko-Kamienna:
“Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej
na te...
2007-09-13 0941 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
18  ”Rozbiórka „byłego“ budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 47 przy ul. Fabrycznej 23 w Skarżysku-Kamiennej“.
Skarżysko-Kamienna: ”Rozbiórka „byłego“ budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 47...
2007-08-31 1504 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
19  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej zwanego “Legionów - Krakowska”
Skarżysko-Kamienna: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miast...
2007-08-21 0941 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
20  Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłowiecką w kierunku wschodnim wraz z budową parkingu, odwodnieniem i przekładką kolidującego uzbrojenia w Skarżysku-Kamiennej”.
Skarżysko-Kamienna: 16.08.2007 r.
”Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od skrzyżowania z ul. ...
2007-08-16 0902 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
21  Przebudowa ulicy osiedlowej biegnącej od ul. Norwida do
Skarżysko-Kamienna: ”Przebudowa ulicy osiedlowej biegnącej od ul. Norwida do
ul. Południow...
2007-08-13 0855 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
22  ”Budowa ul. 17-go Stycznia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publikacja obow...
2007-07-30 1454 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
23   “Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej zwanego “Wileńska””
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja obowiązkowa X
Usługi X
SEKCJA I: zam...
2007-07-19 1209 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
24  „Remont mostu przez rz. Oleśnicę w ciągu ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publikacja obow...
2007-07-16 1321 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
25  ”Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej” /zagospodarowanie skweru/.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publikacja nie...
2007-07-16 1306 Czytano:2300 razy » Przeczytaj artykuł
26  “ Rozbudowa pamięci masowej w systemie monitoringu wizyjnego miasta Skarżysko – Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane ¤
publikacja obowiązkowa
Dostawy ...
2007-07-12 1419 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
27   “Remonty chodników na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ...
2007-07-06 0853 Czytano:2117 razy » Przeczytaj artykuł
28   “Remont chodnika w ul. Rynek w Skarżysku – Kamiennej na odcinku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X
roboty budowlane ¤
...
2007-07-03 1222 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
29  ”Budowa ul. Sienkiewicza od ul. Ostrobramskiej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku-Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publikacja nieo...
2007-06-21 0754 Czytano:1365 razy » Przeczytaj artykuł
30  ”Budowa ul. Kossaka od skrzyżowania z ulicą osiedlową do ul. Szydłowieckiej wraz z przekładką kolidującego uzbrojenia w Skarżysku-Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X
SEKCJA I: ZAM...
2007-06-11 1328 Czytano:1296 razy » Przeczytaj artykuł
31   “ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa ulic: Stokowej, Wyspiańskiego , Sienkiewicza ...'
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X
Usługi X
SEKCJA I: ...
2007-05-30 1436 Czytano:1193 razy » Przeczytaj artykuł
32   “Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej zwanego “Metalowców-Paryska””
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja obowiązkowa X
Usługi X
SEKCJA I: zam...
2007-05-30 1336 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
33  “Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Miejskiego Centrum Kultury w Skarysku – Kamiennej”.
Sekcja I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄA
I.1) NAZWA< ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Urząd Mia...
2007-05-16 1457 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
34  „Dostawa wody dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja obowiązkowa X
Dostawy X ...
2007-05-08 1344 Czytano:1109 razy » Przeczytaj artykuł
35  ”Budowa zatok postojowych w ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasińskiego (strona południowa)”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publi...
2007-05-08 1013 Czytano:1317 razy » Przeczytaj artykuł
36  „Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2007r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publikacja nieobowi...
2007-05-08 0842 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
37  Dostawa materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy X
publikacja nieobowiązkowa X
...
2007-04-27 0830 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
38   “Dostawa materiałów biurowych”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawy X
publikacja nieobowiązkowa X
...
2007-04-16 0928 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
39  „Ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Skarżysko-Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi X
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa, ...
2007-04-10 1135 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
40  “ Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2007 r..”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja obowiązkowa X
Usługi X
SEKCJA I: zam...
2007-04-03 1014 Czytano:1207 razy » Przeczytaj artykuł
41  “ Utrzymanie czystości ulic gminnych i przystanków w 2007 r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X
SEKCJ...
2007-03-29 0846 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
42   “Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości od wzrostu wartości nieruchomości
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X
SEKCJA...
2007-03-29 0805 Czytano:5308 razy » Przeczytaj artykuł
43  „Wykonanie wyrównania nawierzchni tłuczniowych tłuczniem kamiennym na istniejących nawierzchniach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X publi...
2007-03-21 1419 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
44  Dostawa energii cieplnej dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Skarżysko-Kamienna 09.03.2007r.

Or.V.341-12/......./2007r.OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAM...
2007-03-09 1347 Czytano:1232 razy » Przeczytaj artykuł
45  „Ubezpieczenie dróg gminnych miasta Skarżysko-Kamienna“
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X
Usługi X

SE...
2007-03-09 1329 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
46  “ Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Skarżysko – Kamienna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X

SEK...
2007-03-08 1117 Czytano:1379 razy » Przeczytaj artykuł
47  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna 07.03.2007r.

Or.V..341-10/9/2007r.OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIE...
2007-03-07 1349 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
48   “Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko – Kamienna”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa ¤
Dostawy ...
2007-02-27 0942 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
49  ”Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna w 2007 roku”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X
Roboty budowlane X
...
2007-02-23 0954 Czytano:1178 razy » Przeczytaj artykuł
50  ”Wykonanie remontów istniejących nawierzchni dróg żużlowych lub gruntowych gminnych w mieście Skarżysko-Kamienna w 2007 roku”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X pub...
2007-02-22 1232 Czytano:1149 razy » Przeczytaj artykuł
51   “ Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X

SEK...
2007-02-21 1021 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
52   “Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa ¤X
Usługi ¤X

SEKC...
2007-02-12 0747 Czytano:1829 razy » Przeczytaj artykuł
53   „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X
Usługi X

SE...
2007-02-08 1050 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
54  “Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2007r”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
publikacja nieobowiązkowa X 
Usługi X

S...
2007-01-18 1216 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
55  “Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane ¤
publikacja obowiązkowa X
Dostawy ...
2007-01-16 1245 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
ogłoszenia o zamówieniu
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Zapytania poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Regulaminy
Ostat. 10 wiadomości:

» Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP
» Dostawa sprzętu komputerowego
» Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne na działce nr 12/14 przy ul. Sportowej w Skarżysku - Kamiennej
» Przebudowa piętra dla potrzeb Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy
» Budowa kładki pieszo-rowerowej w miejsce istniejącej kładki dla pieszych przez rzekę Kamionkę
» Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta
» Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Gminy Skarżysko - Kamienna przy ul. Żródlanej 5
» Wymiana okien w lokalach mieszkalnych Gminy Skarżysko - Kamienna
» Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych do wykupu
» Remont linii oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Przylesie w Skarżysku - Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna