A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organizacje Pozarządowe
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Organizacje Pozarządowe': 41
1  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku....
2017-01-27 1059 Czytano:1233 razy » Przeczytaj artykuł
2  Mapa aktywności organizacji pozarządowych 2016
Mapa aktywności organizacji pozarządowych 2016...
2017-01-17 1030 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...
2017-01-12 1504 Czytano:1155 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2017, z...
2017-01-02 1000 Czytano:1042 razy » Przeczytaj artykuł
5  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku w formie wspierania
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej , na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o d...
2016-12-20 1318 Czytano:1432 razy » Przeczytaj artykuł
6  Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Referat Zdrowia w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010...
2016-11-17 0944 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
7  Konsultacje aktów prawa z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
2016-10-31 1215 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ankieta dotycząca Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok oraz formularz aktualizacyjny.
Szanowni Państwo!

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacja...
2016-09-26 1232 Czytano:1144 razy » Przeczytaj artykuł
9  Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęte w dniu 29 października 2014 r. Nr LVI/103/2014
Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęte w dniu 29 październik...
2016-05-30 1222 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
10  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2016
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku w fo...
2016-01-29 0729 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016, z...
2015-12-23 0751 Czytano:1122 razy » Przeczytaj artykuł
12  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert realizację zadań własnych gminy w 2016 roku.
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert realizację zadań własnych gm...
2015-12-17 1146 Czytano:1238 razy » Przeczytaj artykuł
13  Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Referat Zdrowia w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 września 2010...
2015-11-17 0822 Czytano:1018 razy » Przeczytaj artykuł
14  Konsultacje aktów prawa z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
2015-11-09 1004 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do składania formularzy aktualizacyjnych oraz ankiet
Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do składania formularzy aktualizacyjnych oraz ankiet w sprawie...
2015-10-20 1351 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
16  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami ...
2015-04-29 1100 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
17  Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu: kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia.
Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu: kultura fizyczna i sport, kultu...
2015-02-27 1029 Czytano:1469 razy » Przeczytaj artykuł
18  Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Wydział Edukacji i Zdrowia w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 wr...
2015-02-02 1624 Czytano:1250 razy » Przeczytaj artykuł
19  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Skarżysko-Kamienna na 2015 rok
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Skarżysko-Kamienna na 2015 ro...
2015-01-29 1508 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
20  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych...
2015-01-16 0943 Czytano:1820 razy » Przeczytaj artykuł
21  Mapa aktywności organizacji pozarządowych 2014
Mapa aktywności organizacji pozarządowych 2014...
2014-12-23 0903 Czytano:1387 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2015, z...
2014-12-22 1446 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
23  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2015 roku
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczny...
2014-12-22 1445 Czytano:1367 razy » Przeczytaj artykuł
24  Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Wydział Edukacji i Zdrowia w/m, zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Nr LII/76/2010 z dnia 23 wr...
2014-10-30 1506 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
25  Konsultacje aktów prawa z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...
2014-10-09 1118 Czytano:1482 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ankieta dotycząca Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok oraz formularz aktualizacyjny.
Szanowni Państwo!

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gm...
2014-09-11 1205 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
27  OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

dla organizacji pozarządowych o otwartym nabor...
2014-08-05 1003 Czytano:1423 razy » Przeczytaj artykuł
28  Oferta Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” na zadanie publiczne pn. 'Skarżyskie Dni Profilaktyki'
Informujemy, że dnia 08.05.2014 r. do Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej wpłynęła oferta Stow...
2014-05-08 1307 Czytano:1667 razy » Przeczytaj artykuł
29  Oferta Fundacji Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego na zadanie publiczne pn. 'Promocja wolontariatu młodzieżowego – Poszukiwany Poszukiwana'
Informujemy, że dnia 22.04.2014 r. do Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej wpłynęła oferta Fund...
2014-05-05 1325 Czytano:1363 razy » Przeczytaj artykuł
30  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami ...
2014-04-29 0920 Czytano:1259 razy » Przeczytaj artykuł
31  Największe internetowe źródła informacji o stowarzyszeniach, fundacjach i aktywności obywatelskiej.
www.pozytek.gov.pl
Departament Pożytku Publicznego- jednostka odpowiedzialna za wdrożenie i promo...
2014-04-15 1258 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XLIV/87/2013 z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy
Uchwała Nr XLIV/87/2013 z dnia 28 listopada 2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współprac...
2014-03-25 1108 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy realizowane w roku 2014
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania własne gminy realizowane w roku 2014 przez organizacje ...
2014-01-30 1118 Czytano:1377 razy » Przeczytaj artykuł
34  MAPA AKTYWNOŚĆI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 2013 r.
MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 2013 r....
2014-01-07 1417 Czytano:1288 razy » Przeczytaj artykuł
35  Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2014 roku
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczny...
2013-12-16 1402 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zakończono konsultacje Rocznego Programu Współpracy Maista z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.
Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Wydzia...
2013-11-15 1200 Czytano:1354 razy » Przeczytaj artykuł
37  Konsultacje aktów prawa z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ...
2013-11-05 1115 Czytano:1335 razy » Przeczytaj artykuł
38  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z Organizacjami ...
2013-04-29 1057 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Rady Miasta Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011
Uchwała Rady Miasta Nr VI/34/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia trybu powoływania cz...
2011-04-12 1204 Czytano:2071 razy » Przeczytaj artykuł
40  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział...
2011-02-22 1250 Czytano:2232 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zasad i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LII/76/2010 - określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami poza...
2011-01-28 1146 Czytano:2470 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Apel o nieagresję
Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu
Ostat. 10 wiadomości:

» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku.
» Mapa aktywności organizacji pozarządowych 2016
» Projekt uchwały RM Skarżyska-Kamiennej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
» Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
» Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w 2017 roku w formie wspierania
» Informacja dotycząca konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
» Konsultacje aktów prawa z organizacjami pozarządowymi.
» Ankieta dotycząca Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok oraz formularz aktualizacyjny.
» Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęte w dniu 29 października 2014 r. Nr LVI/103/2014
» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2016
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna