A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi - archiwum do 2008 » Rok 2005 » ogłoszenia o zamówieniu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'ogłoszenia o zamówieniu': 64
1  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Pub...
2005-09-14 1332 Czytano:1720 razy » Przeczytaj artykuł
2  „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Pub...
2005-09-14 1330 Czytano:1727 razy » Przeczytaj artykuł
3  “Remont chodnika w ul. Żurawiej na odcinku od ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej do drogi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 

SEKCJA I: Zamawia...
2005-09-14 1136 Czytano:1668 razy » Przeczytaj artykuł
4  “Remont linii oświetlenia ulicznego nn w ul. Książęcej i ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówie...
2005-09-12 1546 Czytano:1648 razy » Przeczytaj artykuł
5  “ Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku - Kamiennej ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówie...
2005-09-07 1504 Czytano:1723 razy » Przeczytaj artykuł
6  “Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówie...
2005-09-07 1501 Czytano:2032 razy » Przeczytaj artykuł
7  „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych , ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z ich zamiataniem pozimowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane 
Dostawy 
Usługi X
Wypełnia Urząd Za...
2005-09-07 1231 Czytano:1680 razy » Przeczytaj artykuł
8   “Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynkach Gminy Skarżyska - Kamiennej ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień...
2005-09-02 1517 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
9   „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku- Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 
Wypełnia Urząd Za...
2005-08-31 1440 Czytano:1801 razy » Przeczytaj artykuł
10  „Rozbiórka budynku “wieża - zbiornik na wodę” na terenie byłych Zakładów Chemicznych “Organika - Benzyl” przy ul. Fabrycznej 10 w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówie...
2005-08-22 1524 Czytano:1908 razy » Przeczytaj artykuł
11  „Dostawa materiałów biurowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
Dostawy X
Usługi
Wypełnia Urząd Zamówień Pub...
2005-08-18 1454 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
12  “Remont budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi przy ul. Ekonomii 5 w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-08-18 1453 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
13  Opracowanie dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X
___
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres za...
2005-08-17 1410 Czytano:1528 razy » Przeczytaj artykuł
14  „Remont schodów terenowych przy pomniku L.Staffa (ul. Tysiąclecia) w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres ...
2005-08-12 1252 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
15  „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Skarżyska - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-08-11 1413 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
16  „Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Spółdzielczą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-22 1251 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
17  „Budowa chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku-Kamiennej wzdłuż posesji nr 4 oraz pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego a budynkiem nr 6 „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I:Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adr...
2005-07-19 0847 Czytano:1464 razy » Przeczytaj artykuł
18  „Remont chodnika wraz z wymianą krawężnika w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Niepodległości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-07-18 1528 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
19  „Remont chodnika w ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od Skweru Solidarności w stronę Szkoły Podstawowej Nr 3 na długości 250 mb /strona zachodnia/“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-07-18 1346 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
20  „Remont chodnika w ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Norwida (strona północna)“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-07-18 1301 Czytano:1296 razy » Przeczytaj artykuł
21  “Remont nawierzchni dwóch kortów przy ul. Franciszkańska/Rynek w Skarżysku-Kamiennej “
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-15 1222 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
22  „Remont nawierzchni ul. Górniczej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej w stronę ul. Sezamkowej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-15 1144 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
23  „Przebudowa ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I:Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres...
2005-07-14 1041 Czytano:1213 razy » Przeczytaj artykuł
24  “Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikami w ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od istniejącego śmietnika przy budynku nr 5 w stronę budynku nr 3 (33 miejsca postojowe) “
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-07-14 1024 Czytano:1342 razy » Przeczytaj artykuł
25  “Remont schodów terenowych i chodnika od budynku Orkana 7 do ul. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-07 0837 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
26  “Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie obróbek blacharskich na budynku Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-07-06 1343 Czytano:1288 razy » Przeczytaj artykuł
27  „Remont cmentarza partyzanckiego żołnierzy Armii Krajowej usytuowanego w lesie w Osiedlu Książęce w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres ...
2005-07-06 1338 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
28  “Remont chodnika w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od drogi wewnętrznej przy bloku nr 25 do ul. Konarskiego (strona wschodnia) „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-06 1334 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
29  “Remont chodnika w ul. Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Sokolej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-07-05 1121 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
30  „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych Nr-1 w Skarżysku-Kam'
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-27 1434 Czytano:1349 razy » Przeczytaj artykuł
31  “Remont chodnika w ul. Limanowskiego w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Ogólnej do
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-24 1400 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
32  “Remont chodnika w ul. Żurawiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Bobowskich“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-24 1352 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
33  “Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikami w przedłużeniu ul. Tysiąclecia za ul. Sokolą a chodnikiem w kierunku terenu rekreacyjnego w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-22 1512 Czytano:1323 razy » Przeczytaj artykuł
34  „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane X

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa ...
2005-06-13 1514 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
35   “Opracowanie projektu budowy hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-06-07 1147 Czytano:1486 razy » Przeczytaj artykuł
36  “Remont nawierzchni ulicy Szarych Szeregów, Organizacji Orzeł Biały oraz drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Skalną a Asfaltową w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-06-07 1116 Czytano:1382 razy » Przeczytaj artykuł
37  “Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-05-25 0848 Czytano:1234 razy » Przeczytaj artykuł
38  “Opracowanie projektów rozbiórki budynków usytuowanych na terenie byłych Zakładów Chemicznych przy ul. Fabrycznej 10 w Skarżysku-Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-05-25 0840 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
39  “Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic w Skarżysku-Kamiennej“
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-05-24 0920 Czytano:1345 razy » Przeczytaj artykuł
40   “Konserwacja rowów odwadniających”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-05-23 1102 Czytano:1276 razy » Przeczytaj artykuł
41  “Opracowanie projektu remontu budynku przy ul. Ekonomii 5 w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawia...
2005-05-20 1339 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
42  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawia...
2005-05-16 1315 Czytano:1372 razy » Przeczytaj artykuł
43  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiaj...
2005-05-16 1307 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
44  “Wykonywanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem terenów zielonych w Strefie I w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-05-16 1258 Czytano:1282 razy » Przeczytaj artykuł
45  “Przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-05-13 1433 Czytano:1321 razy » Przeczytaj artykuł
46  „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-05-10 1502 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
47  “Letnie utrzymanie zieleni miejskiej w Strefie I na tereie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2005 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-04-07 1012 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
48  „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawia...
2005-03-22 1444 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
49  „Wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zam...
2005-03-22 1417 Czytano:1546 razy » Przeczytaj artykuł
50   “Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lipowej w Skarżysku-Kamiennej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-03-22 1359 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
51  “Dostawa materiałów papierniczych i biurowych „
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawia...
2005-03-22 1312 Czytano:1269 razy » Przeczytaj artykuł
52  “Wykonanie oznakowania poziomego ulic gminnych w Skarżysku-Kamiennej w latach 2005-2007”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-03-17 1449 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
53  „Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2005 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-03-17 1405 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
54  “Letnie mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2005roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-03-17 1316 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
55  “Zamiatanie gminnych ulic, chodników i terenów gminnych po akcji zima na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2005roku.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-03-15 1321 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
56  „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi XSEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres...
2005-03-11 1031 Czytano:1399 razy » Przeczytaj artykuł
57  “Budowa ulicy Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adre...
2005-03-08 0815 Czytano:1471 razy » Przeczytaj artykuł
58  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X
SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-02-21 1404 Czytano:1690 razy » Przeczytaj artykuł
59  „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zam...
2005-02-21 1358 Czytano:1457 razy » Przeczytaj artykuł
60  „Opracowanie materiałów promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Usługi X
Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

SEKCJA I:Zama...
2005-02-10 1308 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
61  “Wykonanie remontów dróg żużlowych gminnych w m. Skarżysku-Kamiennej w 2005r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane X
SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i ad...
2005-02-10 1258 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
62  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I:Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-02-08 1410 Czytano:1279 razy » Przeczytaj artykuł
63  “Letnie utrzymanie zieleni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2005”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamaw...
2005-02-01 1417 Czytano:1412 razy » Przeczytaj artykuł
64  „Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2005 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi X

SEKCJA I: Zamawiający
I.1) Oficjalna nazwa i adres zam...
2005-02-01 1347 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2006
Ostat. 10 wiadomości:

» „Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
» „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej”
» “Remont chodnika w ul. Żurawiej na odcinku od ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej do drogi
» “Remont linii oświetlenia ulicznego nn w ul. Książęcej i ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej”
» “ Wybór inkasenta opłaty targowej w Skarżysku - Kamiennej ”
» “Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych ”
» „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych , ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z ich zamiataniem pozimowym
» “Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynkach Gminy Skarżyska - Kamiennej ”
» „Budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej w Skarżysku- Kamiennej
» „Rozbiórka budynku “wieża - zbiornik na wodę” na terenie byłych Zakładów Chemicznych “Organika - Benzyl” przy ul. Fabrycznej 10 w Skarżysku - Kamiennej”
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna