A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Cele i zadania zakładu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Cele i zadania zakładu': 1
Cele i zadania zakładu

I. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.
II. Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych i aby wykonywać swoje zadania i cele sprzedaje usługi zdrowotne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” zawierał umowy na świadczenia zdrowotne z kasami chorych, a od 01.04.2003r zawiera je z jednym Narodowym Funduszem Zdrowia oddział wojewódzki w Kielcach.
III. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
§ podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach domowych lub ambulatoryjnych,
§ specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i położnictwa
§ podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii podstawowej i profilaktyczno-leczniczej uczniów,
§ świadczeń w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
§ badań analitycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
§ higieny szkolnej,
§ rehabilitacji leczniczej, oraz
§ opieki profilaktycznej.
IV. Aby zakład mógł zapewnić wszystkie świadczenia do których jest zobowiązany, musi współpracować z innymi instytucjami i zakładami opieki zdrowotnej. Dlatego też Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” zawarł umowy z innymi placówkami służby zdrowia (w zakresie usług takich jak: badania mikrobiologii, RTG i utylizacja odpadów medycznych z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, badań serologicznych z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kielcach, transport sanitarny -ŚCRM i TS w Kielcach).
V. Do zadań własnych miasta i gminy Skarżyska-Kamiennej należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności sprawy ochrony zdrowia . Wśród uprawnień właścicielskich Gminy można wymienić np: możliwość tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej w drodze uchwały, nadawanie statutu zakładowi opieki zdrowotnej, nawiązywanie stosunku pracy z dyrektorem zakładu, delegowanie przedstawiciela do rady społecznej zakładu, udzielanie dotacji, nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej .
VI. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi również działalność gospodarczą inną niż świadczenia zdrowotne. Obecnie taką działalnością jest dzierżawa lokali z przeznaczeniem na apteki, gabinety lekarskie oraz lokale mieszkalne.


Data wprowadzenia: 2003-07-02 2051
Data upublicznienia:
Art. czytany: 10240 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Chojnacka
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Ostat. 10 wiadomości:

» Cele i zadania zakładu
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna