A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki podległe » Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" » Status prawny
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Status prawny': 1
Ogólne wiadomości o zakładzie – status prawny

I.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej działa na podstawie uchwał:
§ Nr 4/27/98 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.12. 1998 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
§ Nr 1/9/99 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.02 1999 roku w sprawie utworzenia SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, oraz
§ decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 179/99 z dnia 1.06.1999 roku o wpisie do Rejestrów Zakładów Opieki Zdrowotnej.
II. Zakład nabył osobowość prawną postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach (Wydział V Gospodarczy Sekcja Rejestrowa) pod numerem PZOZ 18/99 z dnia 8.07.1999 roku.
III. Działalność zakładu została zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Kielcach, który to urząd wydał zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON 291082251.
IV. Siedziba dyrekcji SPZOZ „Przychodnie Miejskie” mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7.
V. Zakład działa w oparciu o:
§ ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991r.,
§ ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06.02.1997r,
§ ustawę u ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
§ statut zatwierdzony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwałą Nr 3/29/99 z dnia 24.03.1999 roku, oraz
§ na podstawie przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej i państwowych jednostek organizacyjnych a także innych przepisów prawa.


Data wprowadzenia: 2003-07-02 2049
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4150 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Chojnacka
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Status prawny
Struktura organizacyjna
Cele i zadania zakładu
Gospodarka i mienie zakładu
Statut zakładu i rola Rady Społecznej
Gospodarka finansowa i majątek zakładu
Struktura organizacyjna
Tryb działania jednostki
Kompetencje Pracowników
Tryb załatwiania spraw
Ostat. 10 wiadomości:

» Ogólne wiadomości o zakładzie – status prawny
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna