A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rejestry i ewidencje
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja w spr. działań podejmowanych wobec Prezydenta Miasta w roku 2016 przez podmoty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
» P R O T O K Ó Ł Nr XXXV z Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 6 lutego 2017 r.
» Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
» Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych m. SkarżyskoKamienna
» Obwieszczenie BPP.6733.2.2017.MŚ- zawiadomienie
Ilość wiadomości z działu 'Rejestry i ewidencje': 7
1  EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Treść tematu dostępna w załączniku...
2016-01-05 1149 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
2  EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA OCHRONĘ PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
Treść tematu dostępna w załączniku...
2016-01-05 0922 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
3  EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Treść tematu dostępna w załączniku...
2016-01-05 0900 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
4  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Skarżyska-...
2015-05-18 0904 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
5  Rejestr instytucji kultury
w załączeniu...
2013-03-05 1422 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
6  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Treść tematu dostępna w załączniku...
2012-05-16 0959 Czytano:6249 razy » Przeczytaj artykuł
7  Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa

Wydział Organizacyjny


1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Mia...
2004-03-12 1324 Czytano:14878 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
» EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA OCHRONĘ PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
» EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
» Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» Rejestr instytucji kultury
» Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
» Rejestry prowadzone w Urzędzie Miasta
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna