A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Rada Miasta » Przewodniczący Rady » Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i uprawnienia Przewodniczącego': 1
Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta

1. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. W ramach organizacji pracy Rady Przewodniczący:
– zwołuje sesje Rady i ustala porządek obrad,
– reprezentuje Radę na zewnątrz,
– koordynuje prace komisji,
– nadzoruje w imieniu Rady wykonanie uchwał,
– na wniosek klubów radnych zwołuje spotkania robocze radnych.
– dba o autorytet Rady,
– powołuje na wniosek komisji lub z własnej inicjatywy ekspertów w celu wydania opinii bądź ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radę i komisje,
– pełni dyżury w określonych terminach i godzinach..

3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący:
– otwiera i zamyka sesje,
– przewodniczy obradom,
– kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
– zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,
– podpisuje uchwały Rady.
– czuwa nad właściwym przebiegiem sesji.
4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady, a podziału zadań w tym zakresie dokonuje Przewodniczący Rady.


Data wprowadzenia: 2003-06-27 1210
Data upublicznienia:
Art. czytany: 9408 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Kuza
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje Ogólne
Dyżury i przyjęcia interesantów
Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna