A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zespół ds. Społeczno-Lokalowych': 16
1  Struktura Zespołu ds. Społeczno-Lokalowych, zadania oraz podstawy prawne jego działania
2016-07-26 1013 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
2  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1024 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
3  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1028 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
4  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1031 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zamiany dobrowolne lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1035 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zamiana lokalu „z urzędu” na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1037 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
7  Sporządzanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wykazów skierowań
2016-07-26 1040 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wydawanie skierowań do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
2016-07-26 1042 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
9  Regulowanie stosunku najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po śmierci jego głównego najemcy
2016-07-26 1043 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
10  Regulowanie stosunku najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po opuszczeniu go przez głównego najemcę
2016-07-26 1045 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
11  Najem lokali drogą adaptacji lub przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych oraz drogą kapitalnego remontu lokalu zdewastowanego
2016-07-26 1047 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
12  Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po wypowiedzeniu umowy najmu
2016-07-26 1049 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
13  Wydawanie zezwoleń na podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy osobom trzecim
2016-07-26 1051 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
14  Najem bezprzetargowy lokali użytkowych, stawki czynszu 1m2,dzierżawy lokalu użytkowego
2016-07-26 1053 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
15  Opróżnienie lokalu /eksmisja/
2016-07-26 1055 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
16  Działalność Komisji Mieszkaniowej
2016-07-26 1058 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości:

» Struktura Zespołu ds. Społeczno-Lokalowych, zadania oraz podstawy prawne jego działania
» Przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
» Przyjmowanie wniosków o najem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
» Przyjmowanie wniosków o najem lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu gminy
» Zamiany dobrowolne lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
» Zamiana lokalu „z urzędu” na inny lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy
» Sporządzanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie wykazów skierowań
» Wydawanie skierowań do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
» Regulowanie stosunku najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po śmierci jego głównego najemcy
» Regulowanie stosunku najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy po opuszczeniu go przez głównego najemcę
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna