A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Edukacji i Zdrowia (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Edukacji i Zdrowia': 13
1  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
2015-09-02 1145 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
2  Skarżyska Karta Dużej Rodziny
2015-09-02 1139 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
2015-07-23 1310 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2015-07-23 1305 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
5  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
2015-07-23 1259 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
6  Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu
2015-07-23 1255 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
7  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2015-05-17 1012 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
8  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
2015-05-17 0959 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
9  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015-05-17 0945 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców
2015-05-17 0845 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
2015-05-17 0818 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
12  Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015-05-17 0754 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
13  Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
2015-05-17 0656 Czytano:123 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
» Skarżyska Karta Dużej Rodziny
» Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
» Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
» Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
» Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu
» Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
» Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
» Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
» Zasady dofinansowania kosztów dokształcania pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna