A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Gospodarki Nieruchomościami': 17
1  OPŁATA ADIACENCKA
2015-06-15 1617 Czytano:1540 razy » Przeczytaj artykuł
2  PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
2015-03-31 1201 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
3  ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
2015-03-31 1044 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
4  PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
2015-03-31 1025 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
5  PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ NA OKRES POWYŻEJ TRZECH LAT
2015-03-27 1043 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
6  PRZEKAZYWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W DZIERŻAWĘ NA OKRES PONIŻEJ TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
2015-03-27 1020 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
7  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
2015-03-27 0832 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
8  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
2015-03-27 0811 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
9  ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
2015-03-26 1355 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
10  NABYCIE GRUNTU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI
2015-03-26 1336 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
11  PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI BIEŻĄCEJ OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
2015-03-26 1325 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
12  UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
2015-03-26 1254 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
13  AKTUALIZACJA Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
2015-03-26 1232 Czytano:602 razy » Przeczytaj artykuł
14  PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
2015-03-26 1212 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
15  PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
2015-03-26 1157 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
16  OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU
2015-03-26 1131 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
17  OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU
2015-03-26 0841 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości:

» OPŁATA ADIACENCKA
» PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
» ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
» PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
» PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ NA OKRES POWYŻEJ TRZECH LAT
» PRZEKAZYWANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W DZIERŻAWĘ NA OKRES PONIŻEJ TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
» NABYCIE GRUNTU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna